Malaria ook risico tijdens verre zakenreizen

Er zijn nogal wat mensen die de wereld rondreizen voor hun werk. Verre zakenreizen die risico op ziekte met zich mee kunnen brengen. Waarop je je kunt voorbereiden met advies, vaccinaties en profylactische medicatie. Desondanks zullen mensen ziek worden en hulp moeten zoeken in het land waar ze verblijven of ze zullen teruggehaald moeten worden wanneer de behandeling dat vergt. Een recent en groot onderzoek geeft inzicht in de gezondheidsproblemen van zakenreizigers over de hele wereld.

zakenreiziger

Het onderzoek richt zich op een groot cohort zakenreizigers die contact hadden met een van de 64 klinieken in een van de 29 deelnemende landen aan het GeoSentinel Surveillance Network. Het cohort omvat 12203 zakenreizigers die tussen 1997 en 2014 in een van de klinieken werd gezien en voldeed aan de definitie van zakenreiziger: een persoon die reist in verband met werk. De overgrote meerderheid (97%) was tussen 20 en 64 jaar en 74% kwam uit West-Europa en Noord-Amerika. Twee derde van de patiënten was man en 86% bezocht de polikliniek

Binnen de totale groep werden 14.045 diagnoses gesteld, waarbij slechts 45% klinisch relevante gezondheidsproblemen had voordat de reis begon. De meeste patiënten bezochten een kliniek in Afrika beneden de Sahara (37%), Zuid-Oost-Azië (15%) en Zuid Centraal Azië (14%). De meest voorkomende diagnoses waren:

  • malaria (9%)
  • acute niet specifieke diarree (8%)
  • virale syndromen (6%)
  • acute bacteriële diarree (5%)
  • chronische diarree (4%)

Malaria

Bij 973 (90%) van 1.079 patiënten met malaria werd voornamelijk Plasmodium falciparum vastgesteld, opgelopen in Afrika beneden de Sahara. Opvallend was dan van de 584 (54%) van de reizigers die vooraf waren geïnformeerd over malaria profylaxe, er 519 (89%) geen en 19 (3%) incomplete anti-malaria medicatie slikte. Van de malariapatiënten waren er 112 met ernstige malaria (46 met malaria in de hersenen) en van hen overleden er zeven.

Reizigersdiarree

Diarree is de meest voorkomende diagnose. Deze aandoening ontstaat met name door het eten en drinken van besmet voedsel. De incidentie van reizigers diarree is de afgelopen 20 jaar flink gedaald van toen 65% naar nu tussen 10 en 40%, afhankelijk van de economische ontwikkeling van landen, de infrastructuur voor toerisme, de beschikbaarheid van water in flessen en meer bewustwording van reizigers. Niettemin is diarree nog een frequente aandoening onder reizigers.

Met vaccinatie te voorkomen

Zeven procent van alle gestelde diagnoses (847) betrof aandoeningen die te voorkomen waren geweest met een vaccinatie. In 320 gevallen ging het om Influenza, in 200 gevallen om risico op rabies door contact met dieren, in 124 gevallen om een bacteriële longontsteking, in 56 gevallen om tyfus en in ruim zeventig gevallen van verschillende typen hepatitis. Verder nog mazelen (8), bof (2), rode hond (5), kinkhoest (15), waterpokken (13), zoster (16), bacteriële meningitis (3), en een geval van meningitis door Haemophilus influenzae en een infectie met Streptococcus pneumoniae. Ook was er een geval van de teken overgebracht encephalitis en zes gevallen van acute encephalitis zonder bewezen virus.

Seksueel overdraagbare aandoeningen

In totaal werd 213 keer een seksueel overdraagbare aandoening vastgesteld (2% van alle diagnosen). Het ging met name om het humane immunodeficiëntie virus (HIV; n = 45), scabies (n = 40), herpes simplex virus (HSV; n = 27), and syphilis (n = 22). Daarnaast ook bekkenontstekingen, gonorroe, genitale wratten en ulcers. 

Repatriëring

Hoe vaak repatriëring van zakenreizigers nodig is, werd niet duidelijk in dit cohort. De onderzoekers haalden elders data met betrekking tot zakenreizigers en repatriëring. Bij analyse van 1 miljoen reizen bleek gemiddeld in 1 op de 36000 zakenreizen repatriëring noodzakelijk, terwijl dat voor hoog-risico bestemmingen lager lag, namelijk 1 op 6400. Meestal is de reden een ongeval met letsel, een hersenbloeding of een hartinfarct. In een kleine 10 procent van de gevallen ging het om verergering van al bestaande aandoeningen.

De onderzoekers concluderen dat weliswaar diarree de meest voorkomende aandoening was, maar dat malaria een substantieel deel uitmaakt van de morbiditeit en mortaliteit, met name voor zakenreizigers in Afrika beneden de Sahara. geen of gebrekkig gebruik van malaria profylaxe is een van de belangrijke oorzaken en dus een aangrijpingspunt voor preventie. Reisadvisering over risico’s, vaccinaties en malaria profylaxe is zeer gewenst voor zakenreizigers. 

Bron

Het volledige artikel is online te lezen:

Lin H Chen, Karin Leder, Kira A Barbre, Patricia Schlagenhauf, Michael Libman, Jay Keystone, Marc Mendelson, Philippe Gautret, Eli Schwartz, Marc Shaw, Sue MacDonald, Anne McCarthy, Bradley A Connor, Douglas H Esposito, Davidson Hamer, Mary E Wilson, for the GeoSentinel Surveillance Network; Business travel-associated illness: a GeoSentinel analysisJournal of Travel Medicine, Volume 25, Issue 1, 1 January 2018, tax097, https://doi.org/10.1093/jtm/tax097