Meer hartziekten door lawaai en stress in het werk

lawaai en hartziektenIs lawaai behalve slecht voor je oren ook slecht voor je hart? Komen er bij mensen die blootstaan aan een te hoog geluidsniveau meer hartziekten voor?

Ik heb het me de afgelopen tijd weleens afgevraagd, mede omdat er een verbouwing gaande is in het huis dat aan het onze grenst. Dat leverde de laatste paar weken nogal wat lawaaioverlast op door zowel sloop- als bouwwerkzaamheden. We zijn een aantal keren uit huis “gevlucht” omdat het niet gemakkelijk te verdragen blijkt om voortdurend aan lawaai bloot te staan.

Zweeds cohort mannen

In een recent onderzoek is in Zweden gekeken of blootstaan aan beroepsmatig lawaai het risico op coronaire hartziekten en beroertes beïnvloedt. Hierbij is ook de invloed van stress in het werk meegenomen. Het gaat om onderzoek in een prospectieve cohort studie naar coronaire hartziekten en beroertes. Hierbij zijn Zweedse mannen geboren tussen 1915 en 1925 in Gothenburg gedurende hun hele leven (of ten minste tot 75 jaar) gevolgd.

Het cohort werd samengesteld uit een steekproef van 10.000 mannen uit de zogenaamde Primary Prevention Study. Mensen die al leden aan hartziekten of beroertes of die geen betaald werk verrichtten werden uitgesloten. Voor de gegevens over de beroepsmatige blootstelling werden gegevens gebruikt uit 1974-1977. Hierbij werd het geluidsniveau waarin zij hadden gewerkt vastgelegd, evenals de balans tussen taakeisen en controle. Met behulp van Cox regressie werd de Hazard Ratio berekend voor coronaire hartziekten en beroertes.

Uitkomsten

Van 5753 mannen werden alle basisgegevens verzameld over beroep, gewicht, lengte, hoge bloeddruk, diabetes, serum cholesterol en rookgewoonten. In deze groep werd een verhoogd risico op coronaire hartaandoeningen gevonden ten opzichte van geluidsniveaus  <75 dB(A) van

HR = 1,15, 95% BI 1,01 tot 1,31 bij geluidsniveaus van 75–85 dB(A)

HR = 1,27, 95% BI 0,99 tot 1,63 bij geluidsniveaus >85 dB(A)

HR = 1,19, 95% BI 1,03 tot 1,38 bij blootstelling aan geluidspieken

Bij mensen die ook bloot stonden aan hoge werkstress (hoge taakeisen en lage controle) in combinatie met geluidsniveaus >75 dB(A) nam het risico op coronaire hartaandoeningen nog verder toe:

HR = 1,80, 95% BI 1,19 tot 2,73

Er werd geen verhoogd risico op beroertes gevonden gerelateerd aan lawaai-blootstelling.

Het blijkt dus dat langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus en/of aan piekgeluid kan leiden tot een verhoogd risico op coronaire hartaandoeningen. Met name wanneer in het werk ook sprake is van hoge taakeisen en weinig controle. Met de kans op een beroerte werd geen verband gevonden.

Bron:

Eriksson HPAndersson ESchiöler L, et al Longitudinal study of occupational noise exposure and joint effects with job strain and risk for coronary heart disease and stroke in Swedish men 

Meer lezen?

24-uursdienst beïnvloedt het hart