Meer jicht door blootstelling aan stof

Er komen steeds meer berichten over de relatie tussen blootstelling aan anorganisch stof en reumatische aandoeningen zoals jicht. Dit bleek onder meer uit een presentatie van de resultaten van een grote Zweedse studie op het Europese Congress over Reumatologie (EULAR 2019) dat in juni in Madrid is gehouden. Een van de onderzoekers is Valgerdur Sigurdardottir en zij benadrukte in haar presentatie dat dit de eerste keer is dat blootstelling aan anorganisch stof zoals silica in de werksituatie kon worden gekoppeld aan jicht.

Beroepen en reumatische aandoeningen

Metselaar en metselspecie geeft meer kans op jicht

Eerder hadden zij en haar collega’s al geconstateerd dat er meer reumatische aandoeningen voorkomen bij mensen die blootstaan aan anorganisch stof. Het gaat dan om bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoudspersoneel, loodgieters, elektriciens, monteurs, lassers en machinisten.

In het proefschrift van Ilar wordt bij mannen meer reuma gevonden bij metselaars, betonwerkers, elektriciens en andere werknemers in de elektronica en operators die stoffen en materialen verwerken na controle voor roken, alcoholgebruik, opleiding en lichaamsgewicht. Mannen die in aanraking komen met kristallijn silico of asbes het een verhoogd risico op reuma ten opzichte van niet blootgestelde mannen. Bij vrouwen was sprake van een verhoogd risico op reuma onder verplegenden en verzorgenden.  

Case-control studie

De onderzoekers van de afdeling voor onderzoek naar reumatologie en inflammatie aan de University of Gotenburg, Sahlgrenska Academy gebruikten een uitgebreide patiëntendatabase voor hun onderzoek: de Western Swedish Health Care Region database. Hieruit analyseerden zij 6120 patienten met jicht die tussen 2006 en 2012 de diagnose kregen en 25.074 controlepersonen. Iedere patient werd vergeleken met vijf controles die overeenkwamen in leeftijd, geslacht en woonplaats.

Bij univariate analyse wordt een significante relatie gevonden tussen jicht en beroepsmatige blootstelling aan anorganisch stof in het hele cohort (OR = 1,1; 95% BI 1,04-1,17). Bij multivariate analyse is dit iets minder sterk in het hele cohort (OR = 1,07; 95% BI, 0,99-1,14) maar bleef wel significant voor vrouwen (OR = 1,27; 95% BI, 1,07-1,51).

Overige risicofactoren

Voor jicht zijn uiteraard ook andere factoren van invloed, zoals alcoholgebruik, hoge bloeddruk, overgewicht of het gebruik van diuretica. Zoals verwacht bleek het gebruik van alcohol significant gerelateerd aan het optreden van jicht in zowel de univariate analyse (OR = 2,37; 95% BI, 2,04-2,74) als de multivariate analyse (OR = 2,26; 95% BI, 1,94-2,62). Dat gold ook voor de relatie tussen jicht en overgewicht: in de univariate analyse (OR = 3,81; 95% BI, 3,42-4,26) en de multivariate analyse (OR = 3,75; 95% BI, 3,36-4,19).

De onderzoekers concluderen dat nader onderzoek nodig is om de relatie tussen stofblootstelling, jicht en andere reumatische aandoeningen verder uit te diepen.

Bronnen

Sigurdardottir V, et al. OP0054. Presented at: EULAR Annual Congress; June 12-15; Madrid, Spain.

Airborne occupational exposures and risk of developing rheumatoid arthritis
Thesis, Author: Ilar, Anna Date: 2019-06-18 Department: Institutet för miljömedicin / Institute of Environmental Medicine