Meer weten over PFAS? Bekijk de video

In de afgelopen jaren heb ik verschillende malen vragen gekregen over PFOA, C8, GenX en PFOS. Het zijn stoffen waarover veel onrust is ontstaan toen bekend werd dat de omgeving van Dordrecht ermee vervuild is. In de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht heeft de chemische fabriek Chemours – voorheen DuPont – de omgeving vervuild door de uitstoot van toxische stoffen, de zogenaamde perfluor-alkylstoffen (PFAS).

De meeste vragen gingen uiteraard over de gezondheidseffecten en hielden meestal verband met in het bloed gemeten PFOA. Niet zelden waren die waarden wel bekend, maar wisten mensen, inclusief de behandelende artsen, deze niet te interpreteren.

Gezondheidskundige grenswaarde voor langdurige blootstelling

Uit het rapport van het RIVM over het afleiden van een gezondheidskundige grenswaarde: “Voor het beoordelen van de mogelijke gezondheidsrisico’s heeft het RIVM gekeken naar bestaande beoordelingen van gezaghebbende instanties als ATSDR, US-EPA, RAC en EFSA. In lijn met deze beoordelingen heeft het RIVM een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde afgeleid, waarbij rekening is gehouden met het ophopen van de stof in het menselijk lichaam bij langdurige blootstelling. Voor zowel het ontstaan van levereffecten als voor effecten op de ontwikkeling van de ongeboren vrucht, zijn veilig geachte bloedserumconcentraties voor de mens afgeleid op basis van toxicologische gegevens voor verschillende diersoorten en onzekerheidsfactoren. Levertoxiciteit is bij proefdieren het gevoeligste effect. De op basis van proefdierstudies afgeleide veilige serumconcentratie voor de mens wordt daarmee ook beschermend beschouwd voor andere nadelige gezondheidseffecten. De zo afgeleide bloedserumconcentratie van 89 ng/mL bloedserum is gebruikt als gezondheidskundige grenswaarde voor langdurige blootstelling. Door de gebruikte onzekerheidsfactoren is deze grenswaarde ook beschermend voor personen die bovengemiddeld gevoelig zijn voor effecten veroorzaakt door PFOA.

Video over PFAS

Voor een kort overzicht over het gebruik van, de blootstelling aan en de informatie die er bestaat over de gezondheidseffecten van PFAS (met name PFOA en PFOS) bij mensen. Onder de video enkele nuttige Nederlandse en internationale bronnen over PFAS.

Bronnen:

Dossier PFOA RIVM

RIVM Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden Locatie: DuPont/Chemours, Dordrecht, Nederland RIVM Briefrapport 2016-0049 M.J. Zeilmaker et al.

RIVM Betekenis resultaten bloedonderzoek PFOA omwonenden DuPont/Chemours RIVM Briefrapport 2017-0101 A.G. Oomen | J.M.M. Herremans

Presentatie RIVM PFOA bewonersavond 29-5-17

Expertisecentrum PFAS

Factsheet perfluorverbindingen Belgie

PFAS Continuing Education for Clinicians van ATSDR/CDC USA