Metaaldamp en anorganisch stof verhogen risico op IPD

IPD (invasive pulmonary disease) ofwel een invasieve longaandoening maakt slachtoffers onder lassers. In een recente Zweedse studie (Torén et al. 2020) is gekeken naar het risico op levensbedreigende invasieve longaandoeningen bij lassers. Op basis van eerder onderzoek gaan de onderzoekers ervan uit dat lassers, maar ook andere werknemers blootgesteld aan metaaldampen en anorganisch stof een verhoogd risico hebben op IPD; met name op IPD bovenop een longontsteking.

Lassers blootgesteld aan metaaldamp hebben meer risico op IPD
Photo by Russ Ward on Unsplash

Wat weten we al?

Dat lassers een verhoogd risico hebben op overlijden door een ernstige longontsteking is bekend sinds in 1994 een Britse studie hierover berichtte. Een zelfde beeld wordt later ook gezien bij andere beroepen met blootstelling aan metaaldampen, bijvoorbeeld in gieterijen. In Zweden blijkt dat ook bouwvakkers die blootstaan aan metaaldampen of anorganisch stof een verhoogd risico lopen op sterfte door longontsteking.

Het micro-organisme dat de klachten veroorzaakt is vaak de Streptococcus Pneumoniae. Deze bacterie kan allerlei aandoeningen veroorzaken zoals oorontsteking en ontsteking van de bijholten, maar ook longontstekingen die ook invasief kunnen zijn. Hierbij wordt de bacterie ook aangetroffen in bloed, hersenvocht of vocht in de gewrichten. Naast blootstelling aan metaaldampen en anorganisch stof verhoogt ook roken en passief roken, alcoholmisbruik en bijkomende aandoeningen het risico.

In Canada is gekeken in welke van vier onderzochte beroepen IPD meer voorkomt. Gekeken is naar lassers, boeren, elektriciens en kinderopvang. Hierbij bleek dat alleen lassers een significant verhoogd risico op IPD hebben (OR 2,7, 95% BI 1,7 – 4,2). In ander onderzoek bleek ook dat bouwvakkers vaker IPD krijgen dan de algemene bevolking, maar in de groep bouwvakkers was ruim een derde lasser.

Hoe is de studie aangepakt?

De onderzoekers bekeken 4438 gevallen van een invasieve longaandoening met een infectie door Streptococcus pneumoniae uit de Zweedse registratie. Het ging met mensen tussen 20 en 65 jaar oud. Voor elk geval werden zes controlepersonen geselecteerd die overeenkwamen in geslacht, leeftijd en woonplaats. Hun situatie werd vergeleken op basis van de datum van de diagnose. Van elk geval plus controlepersonen werd gekeken naar sociaaleconomische status, arbeidshistorie en ziekenhuisopnamen.

Wat zijn de resultaten?

Lassers hebben een verhoogd risico op IPD met een Odds Ratio (OR) van 2,99 (95% BI 2,09 – 4,30). Beroepsmatige blootstelling aan dampen en silica stof (anorganisch stof) leidt ook tot een verhoogd risico op IPD met een OR van 1,11 (95% BI 1,01 – 1,21) voor dampen en een OR van 1,33 (95% BI 1,11 – 1,58) voor anorganisch stof. Het risico op IPD met onderliggende longontsteking is op dezelfde manier verhoogd, met de hoogste Odds Ratio’s bij lassers en werknemers blootgesteld aan silica stof.

Conclusies van de onderzoekers

De onderzoekers bespreken in hun vrij toegankelijke artikel de verdere analyses, onder meer naar de invloed van leeftijd. Ook gaan ze in op de sterke en zwakke kanten van dit case-control onderzoek en op nut en noodzaak van vaccinaties. Hun eindconclusie is dat werken als lasser met blootstelling aan metaaldampen het risico op een ernstige longaandoening met longontsteking verhoogd. Een zelfde – zij het iets minder sterk – risico lopen andere werknemers die worden blootgesteld aan anorganisch stof, vooral silica stof. Het vaccineren tegen pneumokokken van lassers met een relevante blootstelling moet zeker overwogen worden.

Bron:

Torén K, Blanc PD, Naidoo RN, et al Occupational exposure to dust and to fumes, work as a welder and invasive pneumococcal disease risk Occupational and Environmental Medicine 2020;77:57-63.

Lees ook

Metaaldampen geven longproblemen bij lassers

Longontsteking bij werknemers scheepswerf

Pneumokokken ziekten op Finse scheepswerf