Metaaldampen geven longproblemen bij lassers

Lassen is een belangrijk proces in veel metaalbedrijven. Blootstelling aan lasrook is slecht voor de longen en dat heeft onder meer te maken met de metalen in die rook. Een recent systematisch literatuuronderzoek zet op een rij wat bekend is over het verband tussen die metaaldampen en longaandoeningen bij lassers.

Longproblemen bij lassers door metaaldampen

Systematisch literatuuronderzoek

De onderzoekers vatten 123 publicaties samen, gepubliceerd tussen 1950 en 2016. Ze hebben zich vooral gericht op de risico’s in de automobielindustries . In lasrook kunnen de volgende metalen voorkomen: aluminium, cadmium oxides, koper, ijzer oxide, mangaan, nikkel, zink oxides, beryllium, chroom, fluoride, lood, molybdeen en vanadium. Dit zijn de relatief vaak voorkomende stoffen, waarvan een aantal wordt gezien als kankerverwekkend: beryllium, cadmium, zeswaardig chroom en nikkel.

De onderzoekers hebben veel informatie verzameld over de blootstelling aan zware metalen en metaaldampen bij het lasproces. Ze concluderen dat lassen zo verschillend kan worden toegepast en met zoveel verschillende materialen dat niet gesproken kan worden van “de blootstelling aan lasrook”. Het is belangrijk te kijken wat wordt gelast en met welke techniek.

Zes metalen nader bekeken

In het artikel worden de uitkomsten van in vitro en in vivo testen van een aantal belangrijke metalen in lasrook op een rijtje gezet. Ik geef ze hieronder kort weer.

Zeswaardig chroom in lasrook heeft vooral invloed op de longen. Het kan de longen irriteren en leiden tot beroepsastma of bij acute hoge blootstelling een longontsteking. Het veroorzaakt bij langdurige blootstelling chronische ontstekingsreacties in de longen. Langdurige blootstelling leidt zowel bij proefdieren als bij mensen tot een significant verhoogd risico op longkanker

Nikkel in lasrook heeft invloed op de longen en de neus- en neusbijholten. Het is een metaal waarvoor overgevoeligheid kan ontstaan met als gevolg beroepsastma. Nikkel kan leiden tot een chronische ontstekingsreactie in de longen en bij acute hoge blootstelling ook tot een longontsteking. Langdurige blootstelling aan nikkeldampen kan leiden tot longkanker en tot afwijkingen in het immuunsysteem.

IJzer in lasrook heeft invloed op de longen. Inhaleerbare deeltjes van vooral ijzeroxide die vrijkomen tijdens het lassen kunnen leiden tot een pneumoconiose, siderose of silicosiderose (combinatie van ijzer en silica) met als kenmerk longfibrose. Blootstelling aan ijzer in metaaldampen vergroot ook de kans op longontsteking. Langdurige blootstelling aan ijzerrijke metaaldampen kan de longen irriteren en bijdragen aan algemene of lokale ontstekingsreacties.

Aluminium in lasrook heeft invloed op de longen, de blaas en de urinewegen. Er zijn verschillende onderzoeken die wijzen op een afgenomen longfunctie na blootstelling aan MIG lassen van aluminium met lasrook waarin meer dan 50% aluminium aanwezig was. Zowel de Peak Expiratory Flow (PEF) als de 75% van de Mean Expiratory Flow (MEF75%) waren al meetbaar lager na een week blootstelling. Ook is aangetoond dat langdurige blootstelling aan aerosolen met aluminiumdeeltjes (aluminium in lasrook) kan leiden tot een pneumoconiose (stoflong) wanneer de ventilatie in de werkruimte beperkt is.

Cadmium in lasrook heeft invloed op de longen. Het is een oorzaak van acute en chronische beschadiging van de longen met diagnosen als beroepsastma en emfyseem. Acute inademing van cadmiumhoudende dampen kan ook leiden tot longontsteking, metaaldampkoorts en andere longirritatie.

Beryllium in lasrook heeft invloed op longen. Het kan leiden tot drie aandoeningen: acute longontsteking, chronische beryllium ziekte (een aandoening die sterk lijkt op sarcoidose met granulomen en fibrose van de longen) en longkanker met een lange latentietijd.

De onderzoekers concluderen dat er veel bewijs is voor de ongunstige invloed van lasrook rijk aan metaaldeeltjes op de gezondheid van de longen van lassers in de automobielindustrie.

Bron

S F Z Bakri, A Hariri and M Ismail Metal fumes toxicity and its association with lung health problems among welders in automotive industry International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (ICME2018) IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1150 (2019) 012001

Lees ook

Longontsteking bij werknemers scheepswerf

Niet elke keer zoeken op deze website, maar liever maandelijks alle nieuwe artikelen in je mailbox?
Dat kan met Kennis Parels

Schrijf je nu in voor mijn nieuwsbrief Kennis Parels
Uitschrijven kan elk moment met 1 klik