Modernet meeting 2022 in Haarlem

Kom naar de internationale conferentie van MODERNET in Haarlem

MODERNET is de afkorting van Monitoring Occupational Diseases and new and Emerging Risks in a NETwork. Het is een al ruim tien jaar bestaand netwerk van onderzoekers, bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten die bezig zijn met de monitoring van beroepsziekten en het opsporen van nieuwe en opkomende gezondheidsrisico’s op het werk.

MODERNET organiseert een internationale conferentie op 8 en 9 september 2022 in Haarlem, Nederland met als thema Chemicals, covid and more… Tackling new and old occupational health risks

Het thema zal worden besproken binnen een internationale groep van experts, waarbij recente ontwikkelingen en actuele onderzoeksresultaten vanuit verschillende invalshoeken worden gepresenteerd. Voel je uitgenodigd om een ​​bijdrage te leveren door een of meer abstracts in te dienen over de volgende hoofdthema’s. Het mag een mondelinge presentatie zijn of een poster. De deadline hiervoor is 1 juni 2022.

  • Beroepsziekten veroorzaakt door blootstelling aan chemicaliën
  • Covid als beroepsziekte
  • Erkenning en beoordeling van beroepsziekten
  • Recente en eerdere blootstelling beoordelen
  • Monitoring beroepsziekten – cijfers en methodiek
  • Nieuwe en opkomende gezondheidsrisico’s op het werk: onderzoek, casusrapporten, enz.
  • Beleid en strategieën om nieuwe en opkomende risico’s te beheren

Alle informatie over de meeting en de call for abstracts vind je op de Modernet website

De MODERNET 2022 meeting wordt georganiseerd door MODERNET met twee ondersteunende organisaties, namelijk het  Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB, onderdeel van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC.