Na elektrocutie kans op neurologische klachten

Hoe vaak elektrocutie in Nederland voorkomt is niet duidelijk, maar gezien het aantal Deense gevallen in de studie hieronder, zal het ergens rond de 1000 gevallen per jaar liggen. Veel mensen herstellen na de acute fase, maar er blijft een kans op gevolgschade, zoals bijvoorbeeld neurologische problemen. De hieronder beschreven studie van Nielsen et al. voegen weer wat puzzelstukjes toe aan de late gevolgen van elektrocutie.

Foto by Ralph (Ravi) Kayden op Unsplash

Niet veel in literatuur

De gevolgen op de lange termijn van elektrocutie zijn in de literatuur weinig beschreven. De meeste studies over de neurologische gevolgen van een elektrische schok kijken terug over vergelijken gevallen een geselecteerde patiëntengroepen. Hieruit komt wel het beeld naar voren dat sprake kan zijn van invloed op het centrale en het perifere zenuwstelsel. In het eerste geval moet je denken aan epilepsie, migraine en duizeligheid; in het tweede geval aan neuropathie, gevoelsstoornissen en spierzwakte.

In de recent gepubliceerde Deense studie (Nielsen et al. 2022) is onderzoek gedaan in registraties en zijn mensen die een elektrocutie hebben doorgemaakt, langdurig gevolgd en vergeleken met drie verschillende controlegroepen. Doel was na te gaan of sprake was van een groter risico op het ontwikkelen van neurologische aandoeningen en symptomen van het centrale en perifere zenuwstelsel na de elektrocutie.

Opzet van de studie

De onderzoekers identificeerden 14.112 ongevallen met elektriciteit in een periode van 19 jaar in twee Deense registraties. Deze gevallen werden gematcht met drie groepen controlepersonen in een prospectieve opzet. Controlegroep 1 waren patiënten met een kneuzing of dislocatie van het bewegingsapparaat; controlegroep 2 waren patiënten met oogletsel en controlegroep 3 waren mensen met hetzelfde beroep als de mensen die een elektrisch ongeval mee hadden gemaakt. De match was op datum van oplopen van het letsel, geslacht en leeftijd.

In deze groepen is gekeken naar het ontwikkelen van neurologisch aandoeningen en symptomen van het centrale en perifere zenuwstelsel aan de hand van een lijst diagnoses in de Deense Nationale Patiënten Registratie. De resultaten zijn geanalyseerd met logistische regressie voor een reek van tijdsperiodes (6 maanden tot vijf jaar) en conditionele Cox-regressie over de complete follow-up periode tot 20 jaar.

Uitkomsten centrale zenuwstelsel

De studie laat zien dat er onder de slachtoffers van een elektrocutie, een verhoogd risico bestaat op late neurologische gevolgen van het centrale zenuwstelsel. Het gaat om epilepsie, convulsies, abnormale onvrijwillige bewegingen, hoofdpijn, migraine en duizeligheid. Daarnaast zijn er aanwijzingen, maar geen zekerheid over een verhoogd risico op spinale spieratrofie en dystonie. Maar in deze studie werd geen toename gevonden van de ziekte van Parkinson, essentiële tremoren, multiple sclerose of andere degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel.

Uitkomsten voor het perifere zenuwstelsel

Slachtoffers van elektrocutie lopen een verhoogde kans op stoornissen in de huidgevoeligheid, in mono-neuropathie van zenuwen in arm of been, en op aandoeningen van de zenuwwortel of plexus. Voor andere perifere zenuwaandoeningen zoals polyneuropathie of aandoeningen van de hersenzenuwen is het bewijs onzeker.

Kans op gevolgschade, meer onderzoek nodig

De onderzoekers concluderen dat een elektrisch ongeval met elektrocutie het risico op een aantal neurologische aandoeningen en symptomen van zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel vergroot. Hoewel deze aandoeningen en klachten doorgaans optreden in de eerste zes maanden na het ongeval, komt een later (vertraagd) begin van klachten ook voor. Dat kan zelfs tot vijf jaar na het ongeval. De onderzoekers wijzen erop dat niet voor alle aandoeningen voldoende bewijs is en dat voorzichtigheid geboden is zolang er geen verder onderzoek is gedaan. Er is met name een grote behoefte aan onderzoek naar de onderliggende biologische mechanismen voor de hierboven genoemde associaties.

Bron

Nielsen, K. J., Carstensen, O., Kærgaard, A., Vestergaard, J. M., & Biering, K. (2022). Neurological symptoms and disorders following electrical injury: A register-based matched cohort studyPLoS one17(3), e0264857.

Lees ook andere artikelen in de serie elektriciteit

Series Navigation<< De gevolgen van elektriciteitsongevallen