Neurologische symptomen bij Noorse tandartsassistenten

Tandartsen en tandartsassistenten stonden en staan mogelijk bloot aan kwik, een neurotoxisch metaal. In Noorwegen verscheen in 2008 een artikel naar de aanwezigheid van neurologische symptomen bij tandartsassistenten ten gevolge van deze kwikblootstelling. Tot op dat moment was daar nog onvoldoende naar gekeken.

tandarts

Tandartsassistenten helpen de tandarts en komen in contact met materialen die worden gebruikt om het gebit te repareren. In het verleden was dit vooral amalgaam dat in Noorwegen tot 1980 zeer gebruikelijk was, maar in 2005 nog maar in 5% van de vullingen aanwezig was. Amalgaam is een legering van zilver, koper, tin en kwik. Met name koper-amalgaam dat in Noorwegen tot 1994 is gebruikt geeft een flinke blootstelling aan kwik.

Alle Noorse tandartsassistenten geboren voor 1970 die nog aan het werk waren en bekend in de archieven van de vakbond in de regio Hordaland werden uitgenodigd voor het onderzoek. Er deden 41 mensen mee (respons 68%) en zij werden vergeleken met een controlegroep van 64  willekeurig gekozen niet blootgestelde verplegenden en verzorgenden (respons 87%) van dezelfde leeftijd. De deelnemers vulden een vragenlijst in met vragen naar leefstijl, neurologische en psychosomatische klachten (Euroquest).

Uitkomsten

Het bleek dat onder de tandartsassistenten significant vaker neurologische symptomen, psychosomatische symptomen, geheugenproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid en slaapstoornissen voorkwamen. Er was geen verschil met de controlegroep voor stemmingsklachten. Er werd gecontroleerd voor verstorende factoren als leeftijd, opleiding, alcoholgebruik, roken en persoonlijkheidskenmerken. De gevonden neurologische symptomen betroffen vooral de armen, handen, benen en het evenwichtsorgaan.

De onderzoekers concludeerden dat er mogelijk sprake is van een verhoogd risico op neurologische symptomen onder tandartsassistenten die zouden kunnen zijn veroorzaakt door blootstelling aan kwik vanuit amalgaam vullingen met name in de vroegere jaren van hun werk.

Het volledige artikel is online te lezen:

Neurological symptoms among dental assistants: a cross-sectional study
Journal of Occupational Medicine and Toxicology
B E Moen, B E Hollund and T Riise