Nierfalen bij labwerker na langdurig contact met oplosmiddelen

laboratorium werkEen 55-jarige medewerker van een laboratorium in Korea heeft in de afgelopen 14 jaar een chronische nieraandoening ontwikkeld. Het gaat om een IgA nefropathie, de meest voorkomende vorm van glomerulonefritis en vaak de oorzaak van uiteindelijk nierfalen. Onderzoek wees uit dat hij tijdens het werk relatief hoog blootgesteld was geweest aan oplosmiddelen. In de eerste jaren aan tolueen. In deze fase werden al nierfunctieproblemen vastgesteld. In een latere periode was hij vooral blootgesteld aan dichloormethaan oftwel methyleenchloride. In deze periode ontwikkelden zijn nierproblemen zich tot een chronische glomerulonefritis en uitendelijk in nierfalen.

Aan de hand van deze casus geven de Koreaanse onderzoekers een helder overzicht van wat momenteel bekend is over de relatie tussen chronisch nierfalen en blootstelling aan oplosmiddelen. Niet alleen geven ze precies weer hoe deze casus is onderzocht, inclusief simulatie van de mogelijke blootstelling, maar ook de literatuur wordt besproken. Daarbij zijn ze zowel ingegaan op gevallen beschreven in de literatuur als op tot nu toe vooral kleinschalig onderzoek bij groepen werknemers.

Uiteindelijk is hun conclusie dat nog niet onomstotelijk is bewezen dat er een verband is tussen IgA nefropathie en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen als tolueen en dichloormethaan, maar dat er wel een verband lijkt te zijn dat steun vindt in de literatuur. Het is in hun ogen van groot belang om labwerkers die potentieel hoog zijn blootgesteld, geregeld op hun nierfunctie te controleren.

U kunt het hele artikel online lezen:

IgA nephropathy in a laboratory worker that progressed to end-stage renal disease: a case report
Bokki Min, Gyuree Kim, Taesun Kang, Chungsik Yoon, Sung-il Cho and Domyung PaekEmail author
Annals of Occupational and Environmental Medicine

Meer informatie over IgA nefropathie: presentatie van Joost van der Heijden, internist-nefroloog, VU Medisch Centrum, presentatie van Themadag specifieke diagnoses, september 2015

Meer over nieraandoeningen en werk in dit artikel over nierstenen en werk