Nieuwe Europese website over werkgerelateerde ziekten

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) heeft een nieuw deel van haar website gewijd aan werkgerelateerde ziekten. Het doel van het werk van EU-OSHA wat betreft werkgerelateerde ziekten is het opbouwen van een overzicht over de wetenschappelijke onderbouwing van preventie, beleid en praktijk. Daarnaast wil ze beter inzicht bieden in de mate waarin ziekten een hindernis vormen voor werk.

Werkgerelateerde ziekten waaraan EU-OSHA aandacht wil besteden zijn onder meer:

  • aandoeningen aan het bewegingsapparaat,
  • stress en psychische aandoeningen,
  • werkgerelateerde kanker,
  • huidziekten,
  • werkgerelateerde ziekten veroorzaakt door biologische agentia.

De preventie van werkgerelateerde aandoeningen sluit aan bij het strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 van de EU. Het doel is niet alleen het leven van individuele werknemers te verbeteren, maar ook de kosten van werkgerelateerde ziekten en sterfgevallen tot een minimum terug te brengen. Weliswaar is het aantal arbeidsongevallen de afgelopen tien jaar met 25 % afgenomen, toch zijn elk jaar nog steeds naar schatting 2,8 miljoen sterfgevallen wereldwijd te wijten aan werkgerelateerde ziekten. Voor Europa ligt dat naar schatting op 204 000 sterfgevallen door werk per jaar.

De website geeft achtergrondinformatie en toegang tot relevante artikelen in OSH-wiki. Daarnaast biedt het een overzicht van de huidige projecten in dit aandachtsveld. Zie onder “Huidige projecten” een project waaraan vanuit het Coronel Instituut, TNO, het Finse Instituut voor Werk en Gezondheid en de Universiteit van Leuven hard is gewerkt. Hierbij ging het om drie onderwerpen, namelijk

Een interessante site om eens een kijkje te nemen. De informatie is weliswaar grotendeels in het Engels, maar een overzichtsdeel is vertaald in het Nederlands en in andere talen van de EU.