Nieuwe risico’s melden in SIGNAAL

SIGNAAL is een online loket waar u vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunt voorleggen aan een panel van beroepsziektespecialisten:

in Nederland aan de beroepsziektespecialisten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) via www.signaal.info

in België aan deskundigen van Centrum Omgeving en Gezondheid van de KULeuven en Externe Dienst voor Preventie en Bescherming IDEWE via www.mysignal.be

Het leggen van een verband tussen ziekte en beroepsblootstelling is de expertise van bedrijfsartsen. Dat is bij de bekende beroepsziekten vaak al lastig, maar dat geldt bij uitstek voor een mogelijk nieuw verband. Om u hierbij te helpen, werd dit project gerealiseerd.

Via dit loket kunt u uw vermoeden van een nieuw verband tussen ziekte een blootstelling aan het panel van beroepsziektespecialisten voorleggen. Voor België ligt hierin dan ook het belangrijkste verschil met de officiële melding van een (vermoedelijke) beroepsziekte die u verplicht bent aan te geven aan de overheid. U krijgt persoonlijk en discreet feedback krijgt over uw melding.

Wat is een nieuwe arbeidsgerelateerde aandoening?

Een nieuwe arbeidsgerelateerde aandoening is een nieuwe combinatie van gezondheidsklachten (ziekte), blootstelling (een agens) en werksituatie (blootstellingsomgeving en blootstellingswijze), waarin elk van de drie nieuw kan zijn. Omdat volledig nieuwe aandoeningen zeer zeldzaam zijn, zal het meestal gaan om bekende aandoeningen die ontstaan door nieuwe blootstellingen of om een bekende blootstelling die optreedt in nieuwe werksituaties.

Wat kan gemeld worden?

Alle gevallen waarin de bedrijfsarts vermoedt dat er sprake is van een nieuwe combinatie van gezondheidsklachten, blootstelling en werksituatie. Het is niet nodig vooraf zeker te weten of het echt nieuw is. Bij een melding wordt informatie gevraagd over gezondheidsklachten, werk en specifieke blootstelling. U kunt in dit systeem dus signalen doorgeven over mogelijk nieuwe verbanden tussen gezondheidsproblemen en werk. Dit hoeft zich niet te beperken tot klachten of ziekte van één persoon, maar kan nadrukkelijk ook meer mensen betreffen. Desgewenst kunnen daaraan aanvullende gegevens worden toegevoegd over andere relevante factoren, genomen maatregelen en follow-up. Ook is er ruimte om een vraag te stellen over uw melding.

Wat kunt u terug verwachten?

In elk geval een antwoord. Elke melding wordt bekeken door het panel van SIGNAAL en één of meer van de beroepsziektespecialisten van het NCvB, KULeuven en IDEWE. Zij beoordelen de melding, beantwoorden uw vragen, nemen zo nodig contact op voor aanvullende informatie en overleg en komen uiteindelijk met een eindoordeel. Deze informatie kan u eventueel gebruiken voor het indienen van een aanvraag voor vergoeding van een beroepsziekte bij het Fonds der Beroepsziekten, sinds 1 januari 2017 onderdeel van Fredris in België.