Onverwachte reactie op een klein epoxy ongeval

Een man van 58 kwam op het spreekuur met recent ontstane bobbelige huidafwijkingen op zijn rechter onderarm tussen hand en elleboog. Hij was werkzaam als vloerenlegger in de industrie en gespecialiseerd in het aanbrengen van epoxy vloeren.

Hij deed dit al ruim 15 jaar. Hij kwam dagelijks in contact met epoxy harsen, primers en andere additieven; maakte zelf zijn mengsels en bracht die handmatig aan. Hij gebruikte zelden handschoenen of een ander persoonlijk beschermingsmiddel.

Epoxy

In Augustus 2013 had hij zichzelf in de tweede vinger van zijn rechter hand gesneden met de troffel met niet uitgehard epoxy. In aansluiting daarop ontwikkelde bij in tien dagen zwellingen, pijn en roodheid van die vinger die zich verspreidde naar de hand. Na twintig dagen ging hij naar een arts die de wond schoonmaakte (er was nog epoxy-materiaal in aanwezig) en hem behandelde met antibiotica. Er werden geen micro-organismen in de wond gevonden.

De wond aan de hand genas, maar na een aantal weken ontstonden op de dorsale zijde van de onderarm rode zwellingen met jeuk. Onderzoek bij internist en dermatoloog leverde geen aanwijzingen voor een ontsteking en bij biopsie werd aanvankelijk granulomateuze ontsteking zonder necrose of vasculitis vastgesteld en in tweede instantie inflammatie met lymfohistiocyten en milde eosinofilie. De zwellingen namen aanvankelijk toe in grootte tot circa 3 cm, maar verdwenen uiteindelijk na zes maanden. De jeuk bleef echter aanwezig.

Rhinitis

Toen hij zijn werk hervatte en weer met epoxyharsen in contact kwam ontwikkelde hij een rhinitis die alleen optrad tijdens het werk en daarbuiten niet aanwezig was. Bij huidtesten werd geen allergie aangetoond, maar wel steeg zijn IgE tussen twee bezoeken aan de polikliniek. Verder allergologisch onderzoek werd niet uitgevoerd vanwege de reisafstanden.

De onderzoekers concluderen dat het onduidelijk is of de rhinitis van de werknemer het gevolg van is van de depositie van epoxy-materiaal in de huid of dat het een late reactie is op langdurige blootstelling in de lucht aan epoxy of andere chemische producten. Dit geval laat wel zien hoe lastig het kan zijn om een verband te leggen tussen huidreacties en blootstelling. Ook maakt het duidelijk dat bij een luchtwegallergie ook gelet zou moeten worden op sensibilisatie via huidblootstelling.

Het volledige artikel is online te lezen: Steffen Roth and Anne Kristin Møller Fell Multiple subcutaneous granulomas and severe rhinitis after intradermal deposition of epoxy: a case report Journal of Occupational Medicine and Toxicology (2016) 11:30

Meer over contacteczeem kun je hier lezen.