Ooginfecties in de tandheelkunde

Tandartsen en tandartspersoneel lopen het risico om tijdens behandelingen oogletsel en ooginfecties op te lopen ten gevolge van blootstelling aan aerosolen. Het is van groot belang om tijdens het werk de ogen te beschermen met een spatbril of spatscherm.

tandarts
Tandartsen lopen het risico op ooginfecties

Aerosolen

Tandartsen voeren vaak handelingen uit met elektrisch aangedreven handgereedschap om bijvoorbeeld cariës te behandelen of tandsteen te verwijderen. Tijdens deze handelingen worden veel kleine deeltjes losgemaakt bestaande uit tandsteen, cariës, amalgaan, bloed etc. Deze soms scherpe deeltjes kunnen weefsels beschadigen. Ook wekt het werken met elektrisch handgereedschap aerosolen op waarin een grote variëteit van micro-organismen aanwezig kan zijn. Hierdoor kunnen bij tandarts of tandartspersoneel infecties worden veroorzaakt aan luchtwegen, huid en ook ogen.

Een tandarts met een rood oog

Een voorbeeld van een beroepsgebonden ooginfectie betreft een vrouwelijke tandarts (22) die een patiënt behandelt voor diep gelegen cariës met een rubber dam isolatie. Tijdens de behandeling komt een scherp deeltje in het rechteroog van de tandarts. Ze spoelt het oog een aantal keren uit met water. Toch blijft het oog geïrriteerd en heeft ze het gevoel dat er iets in zit. Na drie dagen is sprake van een ernstige oogontsteking. Het oog is rood met diffuse zwelling van het bovenooglid, het rechteroog kan moeilijk volledig worden geopend en als het oog lang gesloten is, kleven de oogleden aan elkaar. Ook het andere oog is licht gezwollen. Ze voelt zich ook ziek.

De diagnose in de oogheelkundige kliniek is bacteriële blepharitis (ooglidontsteking). Het gezichtsvermogen is normaal, evenals de pupilreacties. Ze wordt behandeld met antibiotica zalven, warme kompressen en rust. Het oog geneest in een aantal dagen. Een week later behandelt ze een andere patiënt en het oog reageert op dezelfde manier met roodheid en zwelling, zij het in een milde vorm. Ze krijgt het advies de verzorgende oogdruppels door te blijven gebruiken. Na een maand zijn de klachten volledig verdwenen.

Bescherming noodzaak

Ooginfecties kunnen ontstaan door bacteriën, virussen, schimmels etc. Deze infecties kunnen sterk in ernst variëren. Het risico op ooginfecties is in de tandartsenpraktijk aanzienlijk en daarom hebben veel beroepsorganisaties richtlijnen opgesteld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en infectiepreventie. De auteurs van het case-report gaan ook in op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk. Die zou lang niet altijd voldoen aan de richtlijnen. Ook in de beschreven casus droeg de tandarts een bril, maar deze blijkt dus onvoldoende bescherming te bieden.

Verder wordt ingegaan op de risico’s door COVID-19 bij het uitvoeren van tandheelkundige activiteiten. Door het ontstaan van aerosolen wordt dat gezien als een hoog risicoactiviteit. Persoonlijke bescherming is van groot belang en de eisen die in de Verenigde Staten worden gesteld aan maskers en spatschermen komen aan de orde.

Bron

Arvind, R., Roma, M. Risk of eye infections in dental personnel and the need for its prevention: a case reportJ Ophthal Inflamm Infect 10, 21 (2020). https://doi.org/10.1186/s12348-020-00211-5