Ook brein werkt slomer in de hittegolf

In regio’s met een gematigd of koel klimaat zijn veel gebouwen zo gebouwd dat ze de warmte goed vasthouden. Maar als het buiten erg warm is, zoals tijdens een hittegolf, dan blijven de temperaturen binnen ook nog lang hoog wanneer het buiten als weer koeler is. Er is weinig bekend over de invloed van dergelijke hoge binnentemperaturen op de cognitieve functies. In een recent gepubliceerd onderzoek wordt hiernaar gekeken om na te gaan of het al dan niet hebben van airconditioning van invloed is op het denken.

hittegolf

Methode

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 44 gezonde studenten van een universiteit in de omgeving van Boston in de Verenigde Staten. De gemiddelde leeftijd lag net boven de 20 jaar. Van hen woonden er 24 in een kamer in een gebouw met airconditioning en 20 in een kamer in een gebouw zonder airco. In elke kamer wordt de temperatuur, CO2-concentratie, luchtvochtigheid en geluid gemeten. Met een tracker wordt de lichamelijke activiteit en het slaappatroon geregistreerd.

Het onderzoek vindt plaats in juli 2016 tijdens een periode van 12 dagen waarbij de eerste vijf dagen min of meer normaal zijn qua temperatuur. De vijf dagen erna is sprake van een hittegolf en de twee dagen daarna was het weer koeler. De deelnemers voerden elke dag twee cognitietests uit op hun telefoon direct na het wakker worden. De eerste test is de Stroop-test waarbij de deelnemers de kleur van de getoonde woorden moeten noemen. Dit meet het cognitieve (informatie verwerkend) snelheid en het vermogen om te focussen op relevante stimuli (selectieve aandacht) en de niet relevante te negeren. De tweede test bestaat uit rekenkundige vragen en meet ook cognitieve snelheid en werkgeheugen.

Resultaten

Bij de groep zonder airco is de gemiddelde kamertemperatuur significant hoger dan in de groep met airco: 26.3°C (SD = 2.5°C; range = 19.6–30.4°C) tegenover 21.4°C (SD = 1.9°C; range = 17.5–25.0°C).

De prestaties van de studenten zonder airco waren tijdens de hittegolf significant slecht dan van de studenten in een kamer met airo. De reactietijd op de Stroop nam significant tijdens de hittegolf toe met 13,4% bij studenten zonder airco vergeleken met studenten met airco. Ook de testscores op de rekenvragen waren 13% lager. Studenten die wel airco hebben zijn sneller en nauwkeuriger in hun antwoorden. Dit significante verschil wordt niet alleen tijdens de hittegolf gevonden, maar ook in de dagen dat het buiten al weer koeler is. De temperaturen in de kamers zonder airco blijven relatief lang hoog.

Conclusie

Het blijkt dat hoge temperaturen binnen een negatieve invloed hebben op het cognitief functioneren. Niet alleen voor kwetsbare groepen, maar ook bij gezonde jonge mensen. Bovendien blijven deze hoge temperaturen vaak aanzienlijk langer aanwezig dan op grond van de buitentemperatuur zou worden verwacht. De isolatie van huizen die bij kou een voordeel is, kan tijdens een hittegolf zorgen van langdurig hoge temperaturen binnenshuis.

Bron

Jose Guillermo Cedeño Laurent, Augusta Williams, Youssef Oulhote, Antonella Zanobetti, Joseph G. Allen, John D. Spengler Reduced cognitive function during a heat wave among residents of non-air-conditioned buildings: An observational study of young adults in the summer of 2016 PLOS July 10, 2018, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002605

Science daily Extreme heat and reduced cognitive performance in adults in non-air-conditioned buildings

Lees ook

Zomers of te warm om te werken?

Series Navigation<< Hittestress en zonnebrand bedreigt buitenwerkers“Laag risico” hitte eist slachtoffers >>