Openen gegaste containers kan risicovol zijn

gegaste containersContainervervoer is een van de belangrijkste manier waarop producten over de wereld worden vervoerd. Vaak worden de containers in het land van herkomst behandeld met bestrijdingsmiddelen in gasvorm. Het openen van deze zogenaamde “gegaste containers” kan een gezondheidsrisico opleveren. Duits onderzoek uit 2006 laat zien dat deze situatie regelmatig voor komt.

Residuen

Restanten van bestrijdingsmiddelen en andere industriële chemische stoffen waarmee gegaste containers worden behandeld om de verspreiding van insecten en andere micro-organismen tegen te gaan kunnen een gevaar vormen voor werknemers die de containers openen. Ook kunnen deze restanten in de producten of hun verpakking achterblijven en dan een gevaar vormen voor consumenten. Dar geldt vooral wanneer containers verzegeld zijn en wijd verspreid worden alvorens te worden geopend.

In Duitsland vond in 2006 gedurende een periode van 10 weken onderzoek plaats in 2113 vrachtcontainers die arriveerden in de haven van Hamburg. Gegevens werden verzameld over de landen van herkomst, de inhoud van de container en de gebruikte chemische stoffen bij gassen van de container, zoals dat was vermeld op de labels.

De onderzoekers vonden in 1478 (70%) van de onderzochte containers besmetting met toxische chemicaliën boven de grenswaarden voor chronische blootstelling. Daarvan werd bij 761 (36%) van de containers ook de hogere grenswaarde voor acute blootstelling overschreden. Met name de concentraties benzeen en formaldehyde waren hoog, vier keer zo vaak als die van de stoffen gebruikt voor het gassen van de containers.

Deze resultaten laten zien dat het onoordeelkundig openen van gegaste containers een gezondheidsrisico kunnen inhouden voor havenarbeiders, container losser en zelfs consumenten. Dat geldt voor acute en chronische gevolgen van chemische blootstelling, aangezien het niet zelden gaat om kankerverwekkende stoffen.

High frequency of fumigants and other toxic gases in imported freight containers—an underestimated occupational and community health risk
Xaver Baur, Bernd Poschadel, Lygia Therese Budnik
Occup Environ Med 2010;67:207-212