Over Bijwerkingen van Werk

We werken een groot deel van ons leven

  • Omdat we iets willen bereiken, voor onszelf en voor anderen
  • Om ons een inkomen te verschaffen en daarvan te kunnen leven
  • Om onder de mensen te zijn en iets te betekenen
  • Om er plezier in te hebben en ons te ontwikkelen
  • En nog veel meer

Werken is gezond voor mensen.
Maar wel op voorwaarde dat je gezond kunt werken.

Want aan werk kleven ook nadelen.

  • Nadelen die ook kunnen inwerken op hoe we ons voelen
  • Nadelen waarvan we klachten kunnen krijgen
  • Nadelen die ons ziek kunnen maken

Dat zijn de bijwerkingen van werk

Die willen we kennen en begrijpen

Die willen we opsporen en waar mogelijk voorkomen

Gezond werken, daar wordt toch al door iedereen aan gewerkt?

Als het goed is wel. Door de mensen op de werkvloer zelf, door hun leidinggevenden en ingehuurde hulp van arbodiensten of adviesbureaus, door wetenschappers en experts, door wet- en regelgevers en nog vele anderen.

We weten dan ook al veel. In boeken, rapporten en vooral via het internet is enorm veel informatie beschikbaar. Zoveel dat het lastig is om jouw specifieke boom in het informatiebos te vinden.

Want er zijn zoveel soorten werk en werkplekken, zoveel werkmethoden en processen en een scala aan risicofactoren waaraan werkenden mensen bloot staan. Ook zijn er talloze manieren waarop we de risico’s te lijf kunnen gaan en daar hebben we veel verschillende vakgebieden bij nodig.

Maar toch worden mensen nog ziek van werk?

Soms wel ja. We weten dat ieder jaar in Nederland naar schatting 20.000 mensen een werkgerelateerde ziekte oplopen. Vaak zijn dat ziekten die we al lang kennen en waarvan we de oorzaken kunnen bestrijden, maar soms gaat het ook om nieuwe risico’s. We kunnen dat beschouwen als bijwerkingen van werk.

How the world of work is changing

Ons werk en onze werkomgeving zijn voortdurend in verandering en dat betekent dat er ook steeds nieuwe risicofactoren bij kunnen komen die onze gezondheid kunnen bedreigen. Denk maar aan de introductie van nieuwe chemische stoffen, van ander productiemethoden of de opkomst van andere typen werk. Het tijdig herkennen van deze nieuwe risico’s is van groot belang om schade aan de gezondheid in de toekomst te voorkomen.

Wat kunnen we daaraan doen?

In de eerste plaats mensen die menen ziek te zijn geworden van hun werk serieus nemen.

In de tweede plaats op een verantwoorde manier uitzoeken of dat ook inderdaad zo is.

Om te kunnen adviseren over oplossingen en over het voorkomen van verdere gezondheidsschade.

Hoe gaan we dat doen?

Leren hoe je kunt vaststellen of gezondheidsklachten door het werk komen.

Weten waar je kennis en informatie kunt vinden en hoe je dit kunt interpreteren.

Op zoek gaan naar de juiste expertise of expert wanneer het je pet te boven gaat.

Wat levert dat op?

Betere hulp voor werkende mensen die mogelijk ziek worden van hun werk.

Groeiende kennis over bijwerkingen van werk en hoe daarmee om te gaan.

En

De kick van iets nieuws ontdekken, leren, ervaren.

Lijkt je dat iets, lees dan verder op de website of in mijn blog of neem contact op

Contact

Over mij