Popcorn long in Nederland

popcorn longNadat uit de Verenigde Staten berichten waren gekomen over diacetyl als oorzaak voor de ernstige longaandoening bronchiolitis obliterans, werd in Nederland nagegaan of hier ook gevallen bekend waren van de zogenaamde popcorn long. Diacetyl is namelijk een belangrijke component van de smaakstof boteraroma die veel wordt gebruikt bij popcorn maar ook in andere voedingsmiddelen kan worden toegepast.

In een Nederlands bedrijf werd bij vier medewerkers bronchiolitis obliterans vastgesteld. In het bedrijf werd diacetyl geproduceerd tussen 1960 en 2003. De 175 overige medewerkers van het bedrijf werden onderzocht met een vragenlijst om luchtwegproblemen vast te stellen en een longfunctieonderzoek. Ook werden blootstellingsgegevens verzameld. De blootgestelde groep werd wat betreft luchtwegproblemen vergeleken met de algemene bevolking en met een controlegroep van niet-blootgestelde medewerkers van hetzelfde bedrijf.

Resultaten

Uit het blootstellingsonderzoek kwam naar voren dat de medewerkers blootgesteld waren aan acetoine (3-hydroxybutanon), diacetyl, aceetaldehyde en azijnzuur. De historische blootstelling aan diacetyl varieerde van 1,8 tot 351 mg/m³ en van 3 tot 396 mg/m³ bij een aantal specifieke taken.

Aan diacetyl blootgestelde medewerkers hadden significant meer luchtwegklachten vergeleken met de algemene bevolking: ademhalingsproblemen (prevalence ratio (PR) = 2,6; 95% BI 1,3 tot 5,1), dagelijks hoesten (PR = 1,5; 95% BI 1,1 tot 2,1), ooit astma-aanvallen (PR = 2,0; 95% BI 1,2 tot 3,4), door een dokter vastgestelde astma (PR = 2,2; 95% BI 1,3 tot 3,8) en astma-aanvallen in het afgelopen jaar (PR = 4,7; 95% BI 1,9 to 11,4).

Aan diacetyl blootgestelde medewerkers hadden significant meer luchtwegklachten vergeleken met een minimaal blootgestelde interne controlegroep: ooit ademhalingsproblemen (PR = 2,8; 95% BI 1,1 tot 7,0) en werkgebonden kortademigheid in het afgelopen jaar (PR = 7,5; 95% BI 1,1 tot 52,9).

De longfunctiemetingen leverden geen verschillen op tussen de groepen.

De onderzoekers concluderen dat de overmaat aan luchtwegklachten en -symptomen erop wijst dat diacetyl productie een werkgebonden risico voor de gezondheid vormt. Preventieve maatregelen zijn nodig om de blootstelling terug te dringen en klachten van de luchtwegen en uiteindelijk de popcorn long te voorkomen.

Bron

F G B G J van Rooy, L A M Smit, R Houba, V A C Zaat, J M Rooyackers, D J J Heederik A cross-sectional study of lung function and respiratory symptoms among chemical workers producing diacetyl for food flavourings