Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring lees je de verplichte artikelen vanuit de wet AVG, aangaande de privacy van jouw gegevens, specifiek voor Bijwerkingen van Werk. De gegevens die ik verzamel, zijn bedoeld voor:

 1. Het verbeteren van mijn dienstverlening en aanbod. Als een bepaalde pagina vaker bezocht wordt, dan andere, dan kan ik hier mijn conclusies uit trekken.
 2. Het jou persoonlijk beter kunnen bedienen.Om je de mogelijkheid te geven om online te kunnen betalen, werk ik bijvoorbeeld samen met Mollie: zij bieden bijvoorbeeld iDeal, PayPal en creditkaartbetalingen.

Bijwerkingen van Werk is gevestigd aan Hemeltjenskampweg 33, 7431CB te Diepenveen. Bijwerkingen van Werk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Biijwerkingen van Werk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Adresgegevens en telefoonnummer. Mits je een bestelling plaatst en/of een offerte aanvraagt.
 4. IP-adres. Alleen bij het plaatsen van een bestelling en bij inschrijving mailinglijst. Met deze gegevens wordt verder niks gedaan, maar het wordt nou eenmaal automatisch bijgehouden door de derde partij.
 5. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 6. Internetbrowser en apparaat type
 7. Alleen bij online betalingen – deze gegevens worden alleen bijgehouden door Mollie, de aanbieder van online betaalmethodes waar Bijwerkingen van Werk gebruik van maakt. 

Dit wordt gebruikt voor:

 1. Het opstellen van offertes (op verzoek, uiteraard).
 2. Het opstellen van facturen.
 3. Betalingsmethodes zoals iDeal.
 4. De mailinglijst.
 5. Google Analytics statistieken.

Deze gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Alleen de betrokken partijen (zoals Google, MailChimp, etc. onderaan deze pagina vind je een lijst met partijen waar ik mee samenwerk) krijgen inzage in deze gegevens. En ook alleen omdat het nodig is om te functioneren als bedrijf.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via aflenderink@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bijwerkingen van Werk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Verzenden van de nieuwsbrief, MITS jij een klant bent óf jezelf hebt ingeschreven voor de mailinglijst.
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Bijwerkingen van Werk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 6. Bijwerkingen van Werk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

En natuurlijk ook de gegevens die je zelf aanlevert, zoals informatie die via het contactformulier of per mail wordt toegestuurd. Bijwerkingen van Werk raadt dan ook aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bijwerkingen van Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bijwerkingen van Werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat verplicht is volgens de belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bijwerkingen van Werk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder een overzicht van de partijen waar Bijwerkingen van Werk mee samenwerkt;

 1. SiteGround, hostingbedrijf.
 2. Mollie, voor online betalingen met iDeal, PayPal en creditkaart. Zij verwerken o.a. je naam en je bankgegevens.
 3. MailChimp, nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie van mensen die zich inschrijven op de mailinglijst van Bijwerkingen van Werk.
 4. E-boekhouden waarmee o.a. alle offertes en facturen verwerkt worden.
 5. Belastingdienst, zij kunnen natuurlijk ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van Bijwerkingen van Werk.
 6. Google (Analytics), zij verwerken de website statistieken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bijwerkingen van Werk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bijwerkingen van Werk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar aflenderink@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bijwerkingen van Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via aflenderink@gmail.com.

Wat ik zelf nog doe om jouw privacy te waarborgen

Naast bovenstaande wettelijke eisen, onderneem ik zelf ook stappen om jouw privacy te kunnen waarborgen. Zoals ik aan het begin van deze pagina al vermelde; het is niet mijn intentie om roekeloos om te gaan met jouw gegevens.

 1. Ik verzamel alleen gegevens die ik écht nodig heb om jou van dienst te kunnen zijn.
 2. Ik werk samen met partijen die een goede reputatie hebben. Ik betaal liever méér dan dat ik goedkope partijen inschakel die slechte kwaliteit bieden.
 3. Uiteraard is mijn website beveiligd met SSL.
 4. Ik sla alleen gegevens op die ik écht nodig heb.

Bijwerkingen van Werk is gevestigd aan de Hemeltjenskampweg 33, 7431CB in Diepenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.