Pterygium als beroepsziekte bij buitenwerkers

pterygiumDe term pterygium klinkt mij een beetje in de oren als een zeldzaam type dinosaurus. Maar het is een aandoening van het oog. Daarbij groeit er een plooi in het slijmvlies meestal vanuit de ooghoek als een vleugeltje over het hoornvlies. Dat kan leiden tot klachten als een branderig gevoel, tranende ogen en roodheid, maar als het de pupilopening bereikt kan het ook het gezichtsvermogen beperken. Ook vinden veel mensen het cosmetisch bezwaarlijk.

Pterygium en Zonlicht

Over de oorzaak van pterygium is niet veel bekend. Veel oogartsen en oogheelkundige klinieken noemen blootstelling aan zonlicht, hitte, droogte en stof. Wie dieper in de literatuur duikt moet concluderen dat langdurige blootstelling aan zonlicht (UV-licht) een belangrijke risicofactor is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat het percentage van pterygium veroorzaakt door blootstelling aan zonlicht op maar liefst 42-74%.

Omdat buitenwerk van grote invloed is op de totale blootstelling van het oog aan UV-straling, zou pterygium gezien moeten worden als een beroepsziekte bij mensen die veel in de buitenlucht (en dus in UV-licht) werken. Toch wordt met name in Europa nauwelijks rekening gehouden met de mogelijkheid van pterygium als beroepsziekte.

Systematisch literatuuronderzoek

In een recent systematisch literatuuronderzoek proberen Modenese en Gobba daar iets aan te doen. Voortbouwend op een niet-systematisch literatuuronderzoek naar aanleiding van een casus van pterygium bij een tennisleraar uit 2009 hebben zij de literatuur van 2008-2017 op een rij gezet. Ze keken vooral naar de relatie tussen buitenwerk en pterygium in uiteindelijk 29 artikelen.

De samengevoegde resultaten uit al deze studies laten duidelijk zien dat de prevalentie van pterygium omgekeerd evenredig gerelateerd is aan de breedtegraad: hoe lager de breedtegraad (hoe dichter bij de evenaar), hoe hoger de prevalentie van pterygium in de bevolking. Er was ook een duidelijke relatie tussen de UV-index en de prevalentie van pterygium. Het blijkt dat buitenwerk een van de meest relevante risicofactoren is voor het ontstaan van pterygium, zelfs ongeacht de breedtegraad. Verder neemt het risico toe met de leeftijd en komt het meer bij mannen voor. De onderzoekers menen dat pterygium bij buitenwerkers dus duidelijk gezien moet worden als een beroepsziekte.

Preventieve maatregelen zijn relatief simpel. Alles wat de ogen afschermt van of beschermt tegen de zon helpt, dus het dragen van een hoed, zonnebril of zonneklep kan al veel problemen voorkomen.

Bron

Modenese, A., & Gobba, F. (2018). Occupational Exposure to Solar Radiation at Different Latitudes and Pterygium: A Systematic Review of the Last 10 Years of Scientific LiteratureInternational Journal of Environmental Research and Public Health15(1), 37. http://doi.org/10.3390/ijerph15010037

Meer lezen

Zonlicht en huidkanker