PTSS erkent als beroepsziekte bij de politie

PTSS bij de politie

Politiemensen lopen door hun werk het risico om een posttraumatische stressstoornis oftewel PTSS op te lopen. PTSS bij de politie kan nu gecompenseerd worden als beroepsziekte.

Politiemensen krijgen in hun werk regelmatig te maken met bedreigende situaties, met agressie en geweld en met emotionele gebeurtenissen zoals misdrijven en verkeersongelukken. Hierdoor lopen ze net als andere eerstelijns hulpverleners een groter risico om daarvan de gevolgen te ondervinden in de vorm van psychische klachten of zelfs een posttraumatische stress stoornis.

Richtlijn voor beoordeling PTSS bij de politie

Per 1 januari 2013 is een nieuwe richtlijn posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie van kracht. Tot voor kort gingen politiekorpsen verschillend om met het beoordelen van deze letselschade en de relatie tussen de medisch vastgestelde PTSS en het juridisch erkennen van de PTSS als beroepsziekte.

Deze mogelijke bron van rechtsongelijkheid wordt nu ondervangen met het uitgangspunt dat als een medisch vastgestelde PTSS beroepsgerelateerd is, dit ook in juridische zin erkend wordt als beroepsziekte.Posttraumatische stresstoornis

Minister Opstelten heeft de korpsbeheerders verzocht zich te confirmeren aan de registratierichtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) betreffende PTSS, waarin expliciet staat, dat de politieambtenaar een risico op beroepsgebonden PTSS loopt.
15-1-2013 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/15/nieuwe-richtlijn-ptss-voor-politie.html
20-4-2012 http://www.beroepsziekten.nl/content/opstelten-erkent-ptss-als-beroepsziekte-agenten

Voor nadere informatie over de nieuwe richtlijn en PTSS bij de politie is er een circulaire verschenen die via de overheid beschikbaar is:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2013/01/15/circulaire-ptss-politie.html

Gerelateerd