Regels over werken in koude omstandigheden

Regels over werken in koude omstandigheden

Wat zijn de regels voor het werken in koude omstandigheden? Wat zijn lage temperaturen waaronder maatregelen genomen moeten worden?

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek of van het product dat moet worden bewerkt niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer.

Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten te voorkomen.

De vakbond FNV hanteert de volgende normen:

 • Temperatuur onder 15 °C: werkgevers moeten (gratis) extra beschermingsmiddelen bieden, zoals warme kleding en handschoenen. In sommige gevallen betekent dit dat het werk niet meer goed kan worden uitgevoerd.
 • Gevoelstemperatuur onder -6 °C: stilleggen van het werk. Dit is ook de grens die in de bouw wordt aangehouden. Is de gevoelstemperatuur lager dan -6 °C, dan mogen medewerkers in de bouw hun werkzaamheden buiten (of blootgesteld aan de buitenlucht) neerleggen.

Als een lage temperatuur niet vermeden kan worden moet de werkgever:

 • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen;
 • de duur van de werkzaamheden verkorten;
 • werkzaamheden afwisselen met werk op een warme plek.

Werknemers die in de buitenlucht werken kunnen te maken krijgen met kou, met name in de winter. Het gaat bijvoorbeeld om

 • bouwvakkers,
 • stratenmakers,
 • tuinmannen,
 • postbodes en andere bezorgdiensten
 • politieagenten
 • werknemers in de agrarische sector

Vakbond FNV heeft ook een pagina met een overzicht van Veilig werken in de kou waarop allerlei mogelijke maatregelen netjes bij elkaar staan.

Werknemers die in grote tochtige onverwarmde loodsen werken kunnen ook last hebben van kou op het werk. Net als werknemers in koel- en vrieshuizen, werknemers in de vis- en vleesverwerking en slagers, hoewel de wind hier geen rol van betekenis speelt.

Lees meer over werken in de kou

Risico’s van de kou: onderkoeling (1)

Risico’s van de kou: koudeletsels (2)

Tien tips om je te beschermen tegen de kou

 

Series Navigation<< Koude letsels met en zonder bevriezing nader bekekenTien tips om je te beschermen tegen de kou >>