Review ondersteunt rol styreen bij longziekten

Onderzoekers van het NIOSH in de Verenigde Staten hebben een analyse en review uitgevoerd van 55 gepubliceerde studies en 2 extra ongepubliceerde casestudies om na te gaan of werkgerelateerde blootstelling aan styreen het risico op astma en obliteratieve bronchiolitis (OB) vergroot. OB is een zeldzame ziekte waarin er littekenweefsel en ontsteking in de kleine luchtwegen in de longen zijn.

Styreen is een oplosmiddel dat veel gebruikt wordt bij de productie en verwerking van kunststoffen, glasvezel, rubber en latex. Bijvoorbeeld bij het gebruik van polyesterharsen voor het maken van auto’s, boten, isolatiematerialen, voedselverpakkingen en vele andere producten. Er zijn al langer aanwijzingen dat blootstelling aan styreen kan leiden tot astma en OB. OB werd eerder in verband gebracht met diacetyl, een voedingsadditief dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld popcorn de boterachtige smaak te geven, maar ook met andere blootstelling. Zie bijvoorbeeld op deze website blog posts over bootbouwers.

Deze studie evalueert onder meer dwarsdoorsnede studies die informatie verzamelen van deelnemers op een bepaald tijdstip, mortaliteitstudies die de sterftecijfers van longziekten berekenen en casestudies waarin individuele gevallen van longziekte worden gerapporteerd. Uit tenminste dertien van de 15 dwarsdoorsnede studies (87%) en 12 van 24 mortaliteitsstudies (50%) komen aanwijzingen dat styreen verband had met morbiditeit of sterfte van bovengenoemde longziekten.

De studies die in de beoordeling zijn opgenomen geven in het algemeen aan dat OB een ziekte is met een korte latentietijd. Werknemers die aan styreen blootgesteld worden, kunnen al binnen een paar weken tot maanden na het begin van het werk OB ontwikkelen, die wel stabiliseert zodra de blootstelling van de styreen eindigt.

De onderzoekers keken ook naar studies van chronische obstructieve longziekte (COPD), waarbij de kleine luchtwegen hun functie verliezen, hetzij door langdurige ontsteking (chronische bronchitis) of schade aan de luchtzakken (emfyseem). In zes van de 9 studies (66%) die de COPD-verwante sterfte beoordelen, werd een verhoogd risico gevonden van blootstelling aan styreen. De onderzoekers suggereren dat sprake is van onderrapportage van OB als doodsoorzaak omdat de klinische manifestaties van OB soms kunnen worden verward voor die veroorzaakt door astma of COPD.

Een uitdaging in de beoordeling van de rol van styreen bij de ontwikkeling van longziekten is dat werknemers die blootgesteld zijn aan styreen vaak blootgesteld zijn aan meerdere chemicaliën. Het is dus mogelijk dat een andere chemische blootstelling die vaak voorkomt naast de blootstelling aan styreen, de reden is voor de toename van de longziekte of dat er interacties tussen verschillende chemicaliën zijn.

Samenvattend suggereert dit review dat beroepsmatige blootstelling aan styreen een mogelijke risicofactor is voor longziekten. Aanvullende studies zijn nodig om het mechanisme te ontrafelen waarbij ook moet worden gekeken naar blootstelling aan andere chemicaliën.

Nett, R. J. et al. Non-Malignant Respiratory Disease Among Workers in Industries Using Styrene—A Review of the Evidence. Am J Ind Med 60, 163–180 (2017)