Een rigoureuze aanpak van hoge bloeddruk

Camper vanHoge bloeddruk is een veel voorkomend probleem en kan wellicht ook gerelateerd zijn aan werkdruk en stress. Hoge bloeddruk kan op verschillende manieren aangepakt worden, maar zelden zal het advies zijn om helemaal te stoppen met werken. Toch is dat de aanpak die in een recent case-report is gekozen en waarvan de onderzoekers nauwgezet verslag doen.

Het gaat in dit geval om een man van 36, werkzaam in een administratieve functie waarbij een verhoogde bloeddruk (in dit artikel een bloeddruk boven 140/90 mm Hg) werd vastgesteld, mogelijk gerelateerd aan de werkdruk en stress in zijn functie. De man besloot vrijwillig het werk te verlaten en deel te nemen aan een n=1 studie naar het effect daarvan op zijn bloeddruk. In de laatste drie maanden van zijn werk in deze functie werd de bloeddruk driemaal daags gemeten volgens een standaardprotocol.

Het jaar erna werd beschouwd als “wash-out” periode. In dit jaar verkocht hij zijn huis en de meeste bezittingen en vertrok met zijn gezin naar Nieuw-Zeeland om rond te trekken in een camper. Na dit jaar verzamelde hij opnieuw gedurende drie maanden gegevens over zijn bloeddruk op dezelfde manier als aan het begin van het onderzoek.

Uit de resultaten bleek dat sprake was van een significante afname van de systolische bloeddruk van 132.6 ± 0.6 naar 128.8 ± 0.9 mm Hg; Mann-Whitney Rank Sum Test; p = 0.006) terwijl nauwelijks verandering optrad in de diastolische bloeddruk (van 83.9 ± 0.6 naar 84.6 ± 0.8 mm Hg; Mann-Whitney Rank Sum Test; p = 0.727) en hartslag (van 62.7 ± 0.4 naar 64.1 ± 0.7 slagen per minuut; Mann-Whitney Rank Sum Test; p = 0.161).  Er waren geen zelf gerapporteerde veranderingen in zijn dieet en hoeveelheid beweging. De onderzoekers concluderen dat door te stoppen met zijn werk hij een bloeddrukverlaging heeft gerealiseerd die overeenkomt met de effecten die met dieet en beweging zou kunnen worden bereikt en zijn risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk heeft gereduceerd.

Het zou interessant geweest zijn om te zien wat het effect zou zijn op de bloeddruk wanneer de man teruggekeerd zou zijn naar zijn oorspronkelijke werk, maar daartoe bleek hij niet bereid.

Het originele (in meer dan een opzicht) artikel is volledig online te lezen.

Eric J Buenz, Brent A Bauer, Potential role of high-stress employment in hypertension  JRSM Volume: 8 issue: 5,