Risico op metabool syndroom bij nachtwerk

werken in de nachtOvergewicht gaat vaak op een bijna ongemerkte manier samen met hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden en een verstoorde bloedsuikerspiegel. Dit wordt het metabool syndroom genoemd. Zo’n 10-15% van de Nederlanders is ermee belast en het risico neemt toe met het ouder worden. Grofweg meer dan 1 miljoen Nederlandse volwassenen hebben te kampen met metabool syndroom. Het is bovendien een van de aandoeningen die in verband gebracht wordt met het werken op onregelmatige tijden en in de nacht.

Italiaans cohort verpleegkundigen

Het doel van de hieronder besproken Italiaanse studie was om na te gaan of er een causale relatie bestaat tussen nachtdiensten en het ontwikkelen van metabool syndroom. Dit werd onderzocht bij verpleegkundigen (mannen en vrouwen) die aan het begin van het onderzoek geen tekenen hadden van metabool syndroom. Zij werden tijdens het werken in ondermeer de nachtdienst voor vier jaar gevolgd en vergeleken met verpleegkundigen die alleen in dagdienst werken.

De cumulatieve incidentie van metabool syndroom bleek 9,0% (36/402) onder werkenden in de nachtdienst, tegenover 1,8% (6/336) onder dagdienst werkenden. Het relatieve risico (RR) = 5,0, 95% BI − 2,1 – 14,6.

Jaarlijks was de incidentie van metabool syndroom bij verpleegkundigen in de nachtdienst 2,9% significant meer dan de 0,5% met metabool syndroom in de dagdienst werkenden. Van de onderzochte mogelijke beinvloedende factoren (leeftijd, geslacht, roken, alcoholgebruik, familiehistorie, hoeveelheid beweging en werkrooster) bleken de enige voorspellers voor het metabool syndroom de hoeveelheid zittend werk (hazard ratio (HR) = 2,92; 95% BI 1,64 – 5,18; p = 0,017), en werken in de nachtdienst (HR = 5,10; 95% BI 2,15 – 12,11; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat het risico op het ontwikkelen van metabool syndroom sterk gerelateerd is aan het werken in de nachtdienst bij verpleegkundigen.

Bron

Incidence of metabolic syndrome among night-shift healthcare workers
Pietroiusti, A, Neri, A, Somma, G, Coppeta, L, Iavicoli, I, Bergamaschi, A, Magrini, A
Occup Environ Med 2010;67:54-57 doi:10.1136/oem.2009.046797

Lees ook 

‘s Nachts werken slecht voor de gezondheid

Series Navigation<< ’s Nachts werken slecht voor de gezondheid24-uursdienst beïnvloedt het hart >>