Risicoberoepen voor Non-Hodgkin Lymfoom

De naam Hodgkin stamt af van de arts Thomas Hodgkin, die in de negentiende eeuw de ziekte van Hodgkin – het Hodgkin-lymfoom – voor het eerst beschreef. Later bleek dat er vele varianten (30-40) van de ziekte van Hodgkin te bestaan, die gemakshalve maar non-Hodgkin-lymfoom werden genoemd.

Plaquette Bedford Square Londen

Het gaat in alle gevallen om kwaadaardige aandoeningen uitgaande van cellen die afstammen van de lymfocyten, een bepaald type witte bloedcellen die een rol spelen in onze afweer.

In Nederland wordt jaarlijks bij 20 nieuwe patiënten per 100.000 inwoners, dat wil zeggen zo’n 3000 tot 4000 nieuwe patiënten per jaar, de diagnose non-Hodgkin-lymfoom gesteld.

Oorzaken NHL

Over de oorzaak van het non-Hodgkin-lymfoom is niet veel bekend. Er zijn een paar zeldzame vormen waar virussen een rol spelen, en die kunnen ontstaan bij patiënten met een aangeboren afweerstoornis of tijdens behandelingen die de afweer onderdrukken, zoals na nier-, hart-, long- of levertransplantatie.

Er is wel enig onderzoek gedaan naar beroepen waarin NHL meer voorkomt, onder meer in Nieuw-Zeeland. In een onderzoek gepubliceerd in 2008 bleek dat er een verhoogd risico is binnen een aantal beroepen, met name in de landbouw, de metaalindustrie en de schoonmaakbranche.

Hieronder worden de gevonden Odds Ratio’s voor NHL in verschillende beroepen weergegeven met het 95% betrouwbaarheidsinterval. Naarmate de Odds Ratio (OR) verder naar boven afwijkt van 1, neemt het risico toe.

  • Akkerbouwers en groentetelers: OR = 2,74, 95% BI 1,04 – 7,25
  • en binnen deze groep vooral bij vrouwen OR = 3,44, 95% BI 0,62 – 18,9
  • Kassen-telers en fruitboeren: OR = 2,28, 95% BI 1,37 – 3,79
  • en binnen deze groep vooral bij vrouwen OR  = 3,15, 95% BI 1,50 – 6,61

Het risico op NHL was niet verhoogd bij schapenboeren en rundveehouders.

  • Vleesverwerkers: OR = 1,97, 95% BI 0,97 – 3,97
  • Vrachtwagenchauffeurs: OR = 1,98, 95% BI 0,92 – 4,24
  • Werknemers in de metaalproductie en -bewerking:OR = 1,92, 95% BI 1,12 – 3,28
  • Schoonmakers: OR = 2,11, 95% BI 1,21 – 3,65

Na verder statistische analyse bleken de verhoogde risico’s in de kassen-teelt en fruitteelt, de metaalproductie en -bewerking en de schoonmakers statistisch significant en daarmee de meest robuuste uitkomst van de studie.

Bronnen:

Non-Hodgkin Lymfoom info Hematologie UMCG Mannetje A’, Dryson E, Walls C, et al High risk occupations for non-Hodgkin’s lymphoma in New Zealand: case–control study Occupational and Environmental Medicine 2008;65:354-363.