De risico’s van 3D-jobs voor migranten in kaart

Hoewel 3D tegenwoordig eerder in verband gebracht wordt met banen in 3D-printing en daarmee tot een snel opkomende sector behoren, zijn 3D-banen of jobs in de afgelopen jaren juist in verband gebracht met zwaar werk en slechte arbeidsomstandigheden.

3D-jobs

3D-jobs staat voor dirty, dangerous and demanding/demeaning/difficult jobs. Werken in 3D-jobs kenmerkt zich door onzekerheid met betrekking tot het voortbestaan van werk, slechte arbeidsomstandigheden en slechte arbeidsvoorwaarden. De term 3D-jobs komt oorspronkelijk uit Japan en wordt daar aangeduid als 3K: kitanai, kitsui en kiken (respectively 汚い “dirty”, 危険 “dangerous”, きつい “demanding”).

Het blijkt dat “migrant workers” oftewel werkende migranten oververtegenwoordigd zijn in 3D-jobs. Het European Risk Observatory (ERO) en de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) publiceerden in november 2007 een literatuurstudie over de gezondheid van werkende migranten in 3D-jobs. Deze studie is via deze link te vinden.

migrant

In dit rapport wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten met betrekking tot gezond en veilig werken voor werkende migranten. Migratie betekent voor veel mensen een betere kans op werk en een carrière. Daarmee kunnen zij hun levensstandaard verbeteren en vaak ook hun familie in het vaderland ondersteunen. In de praktijk komen veel migranten echter terecht in banen onder hun opleidingsniveau. Zij kunnen hun kennis en vaardigheden niet volledig gebruiken.

Presentatie

Via de website van EU-OSHA is ook een power point presentatie te vinden over het rapport die hieronder per video is te zien. En hier de link naar de “echte” Power point over literatuur studie

Meer informatie over EU-OSHA op hun website

Deze blogpost is een update van een post uit 2008