Schildersziekte: diagnose en beloop

Langdurige blootstelling aan oplosmiddelen kan schade geven in de hersenen van schilders, drukkers, autospuiters, tapijtleggers en nog tal van andere beroepen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot verschillende gezondheidsklachten zoals problemen met concentratie en aandacht, mentale traagheid, vergeetachtigheid en een scala aan stemmingsproblemen. Deze klachten sluipen erin na jarenlange blootstelling en kunnen het leven van de patiënten sterk beïnvloeden.

Casus

Al in 2002 werd in Medisch Contact geschreven over de vergeetachtige autospuiter. Het ging om een man van 48 die in de loop van een jaar enkele malen bij de huisarts kwam met klachten van concentratiezwakte, moeheid, vergeetachtigheid en snel geïrriteerd zijn. Een duidelijke verklaring voor zijn klachten was er niet. Er waren geen spanningen op het werk of in zijn privé-situatie en bij lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Omdat de patiënt als autospuiter werkte, vroeg de huisarts zich af of toxische stoffen mogelijk oorzaak van de klachten konden zijn. Hij werd verwezen naar het Solvent Team van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Solvent Team

Sinds 1997 is het mogelijk je via het Solvent Team te laten onderzoeken op de aanwezigheid van de schildersziekte, de hersenbeschadiging die in de wetenschappelijke literatuur wordt aangeduid als Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) of Chronic Solvent-induced Encephalopathy (CSE). In de loop van de jaren is er een diagnostische protocol ontwikkeld waarin artsen, neuropsychologen, arbeidshygiënisten, en waar nodig neuroloog en psychiater samenwerken om de lastige diagnose te stellen. Over deze aanpak is uiteindelijk overeenstemming bereikt in Europa en er is met rond de 3.000 onderzochte patiënten een schat aan kennis opgedaan.

Proefschrift

Evelien van Valen, die tot 2015 hoofd van het Solvent Team in Amsterdam was, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld en promoveerde deze week aan de Universiteit van Amsterdam op de resultaten van al die jaren onderzoek. Haar proefschrift weerspiegelt de geschiedenis van het Solvent Team en de ontwikkeling van de huidige opvatting over de schildersziekte.

Evelien van Valen: ‘Chronic solvent-induced encephalopathy. Diagnosis and course’

Langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen kan schade toebrengen aan het centrale zenuwstelstel en leiden tot chronische Toxische Encefalopathie (CSE) – schildersziekte. Evelien van Valen rapporteert de incidentie van CSE in Nederland van 1997 tot 2017 en evalueert een screeningsprogramma voor Nederlandse schilders. Ook kijkt ze naar verbetering van de diagnostiek en het beloop en de prognose van CSE.

Promotores: prof. dr. F.J.H. van Dijk, prof. dr. M.A.G. Sprangers
Co-promotores: dr. E.M. Wekking, dr. M.S.E. van Hout
Plaats en tijd: Woensdag 23 mei 2018 Agnietenkapel, 14.00 uur

[metaslider id=2717]

Lees ook de nieuwsberichten:

Hersenschade door schildersziekte is blijvend

Klachten door schildersziekte verergeren niet

Chronische Toxische Encefalopathie

Series Navigation<< Maak kennis met het Solvent TeamEthanol als snijvloeistof geen goed idee >>