Sepsis door via diercontact geïnfecteerde vinger

Omgaan met zowel levende als dode dieren brengt het risico met zich mee dat mensen geïnfecteerd raken met bacteriën die de dieren bij zich dragen. Dit noemen we zoönosen en daarvan zijn er vele soorten. Het kan gaan om infectieziekten of om lokale infecties. Maar deze lokale infectie kunnen zich uitbreiden tot een bloedvergiftiging (sepsis). Zoals in dit geval waarbij een peesschedeontsteking via een wondje met de bacterie Erysipelothrix rhusiopathiae. 

Het ging om een Noorse man van 52 die varkens-kadavers transporteerde. De Noorse werknemer was opgenomen in het ziekenhuid met sepsis waarvan de oorzaak niet direct duidelijk was. Een aantal dagen eerder had hij zich verwond aan een van zijn vingers en deze wond bleek uiteindelijk besmet met E. rhusiopathiae. E. rhusiopathiae is een grampositieve staaf die vooral voorkomt in de tonsillen en het maag-darmkanaal van dieren. Bij mensen kunnen in nauw contact met dieren infecties optreden.

Aanwijzingen voor andere besmettingen werden niet gevonden. De infectie van de peesschede in de vinger had de sepsis tot gevolg. Door een combinatie van chirurgisch ingrijpen en antibiotica werd de infectie bestreden. Met behulp van echografie werd uitgesloten dat de bacterie een endocarditis had veroorzaakt.

In het artikel, dat vrij toegankelijk is op internet, wordt ingegaan op de risicofactoren voor infectie met deze bacterie, de verschillende klinische beelden die kunnen optreden en de uitdagingen in de diagnostiek. Ook wordt gewezen op de risico’s van afweer-onderdrukkende medicatie bij deze infectieziekte. De aangewezen therapie bestaat uit antibiotica en chirurgische drainage van de peesschede.

Bron:

Infectious tenosynovitis with bloodstream infection caused by Erysipelothrix rhusiopathiae, a case report on an occupational pathogen
Kristine Hofseth, Håvard Dalen, Leif Kibsgaard, Solrun Nebb, Angela Kümmel and Arne Mehl
BMC Infectious DiseasesBMC series 2017

In Nederland kennen we een besmetting met deze bacterie ook en heet de aandoening
ERYSIPELOID (VLEKZIEKTE, VISROOS, VARKENS ERYSIPELAS)

Lees meer over andere beroepsinfectieziekten

Hepatitis B