Silicose

Silicose is een aandoening waarbij in de longen bindweefselvorming optreedt ten gevolge van blootstelling aan met name kwartshoudend stof.


wp-content/uploads/2018/10/icons8-doctor-female-48.png

Beroepen

In deze serie gaat het over oude en nieuwe beroepen in de snel veranderende wereld van werk


wp-content/uploads/2018/10/icons8-thermometer-48.png

Hitte

In deze serie gaat het over de risico’s van werken in hoge temperaturen.


1 2 3