wp-content/uploads/2018/10/icons8-doctor-female-48.png

Beroepen

In deze serie gaat het over oude en nieuwe beroepen in de snel veranderende wereld van werk


wp-content/uploads/2018/11/icons8-bliksemschicht-1.png

Elektriciteit

In deze serie zijn een aantal artikelen samengebracht over de gevolgen voor de gezondheid van contact met elektriciteit. Hoe vaak mensen in hun werk aan de stroom hangen, is niet goed bekend. En waar wel geschreven is over de directe gevolgen van elektrocutie, is er weinig informatie over de gezondheidsgevolgen op de langere termijn. Maar die zijn er soms wel.


wp-content/uploads/2018/10/icons8-thermometer-48.png

Hitte

In deze serie gaat het over de risico’s van werken in hoge temperaturen.


Kou

In deze serie gaat het over werken in lage temperaturen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.


1 2