wp-content/uploads/2018/10/icons8-doctor-female-48.png

Beroepen

In deze serie gaat het over oude en nieuwe beroepen in de snel veranderende wereld van werk


wp-content/uploads/2018/10/icons8-thermometer-48.png

Hitte

In deze serie gaat het over de risico’s van werken in hoge temperaturen.


wp-content/uploads/2018/10/icons8-snowflake-48-1.png

Kou

In deze serie gaat het over werken in lage temperaturen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.


wp-content/uploads/2018/10/icons8-nature-48.png

Natuurlijke risico's

In de serie natuurlijke risico’s wordt ingegaan op de risico’s die het werken of verblijven in de natuur met zich mee kunnen brengen. Deze risico’s zijn van uiteenlopende aard en we kunnen ons er doorgaans goed tegen beschermen. Maar het begint met het herkennen van risico’s.


1 2