Silicose

Silicose is een aandoening waarbij in de longen bindweefselvorming optreedt ten gevolge van blootstelling aan met name kwartshoudend stof.


1 2 3