Kou

In deze serie gaat het over werken in lage temperaturen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.


wp-content/uploads/2018/10/icons8-nature-48.png

Natuurlijke risico's

In de serie natuurlijke risico’s wordt ingegaan op de risico’s die het werken of verblijven in de natuur met zich mee kunnen brengen. Deze risico’s zijn van uiteenlopende aard en we kunnen ons er doorgaans goed tegen beschermen. Maar het begint met het herkennen van risico’s.


Silicose

Silicose is een aandoening waarbij in de longen bindweefselvorming optreedt ten gevolge van blootstelling aan met name kwartshoudend stof.