Series: Elektriciteit

In deze serie zijn een aantal artikelen samengebracht over de gevolgen voor de gezondheid van contact met elektriciteit. Hoe vaak mensen in hun werk aan de stroom hangen, is niet goed bekend. En waar wel geschreven is over de directe gevolgen van elektrocutie, is er weinig informatie over de gezondheidsgevolgen op de langere termijn. Maar die zijn er soms wel.