Series: Natuurlijke risico's

In de serie natuurlijke risico’s wordt ingegaan op de risico’s die het werken of verblijven in de natuur met zich mee kunnen brengen. Deze risico’s zijn van uiteenlopende aard en we kunnen ons er doorgaans goed tegen beschermen. Maar het begint met het herkennen van risico’s.