Silica blootstelling kan systemische sclerose bevorderen

systemische sclerose silica

Systemische sclerose of sclerodermie is een systemische auto-immuunziekte. Het wordt gekenmerkt door afzetting van collageen (bindweefsel) in de huid en (minder vaak) in de nieren, het hart, de longen en de maag.

Men gaat gaat uit van 2500 tot 3000 patiënten in Nederland, ook wordt wel 1 op 10.000 genoemd. De ziekte komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen, en komt tot uiting tussen de 30 en de 50 jaar.

Veel voorkomende symptomen zijn het syndroom van Raynaud, gewrichtspijnen, problemen met slikken en eten, zuurbranden en zwelling en verdikking van de vingers. Patiënten overlijden uiteindelijk aan de afwijkingen in longen, hart en nieren.

Oorzaken

Er is geen eenduidige oorzaak van sclerodermie bekend. Het lijkt er niet op dat sprake is van genetische oorzaken want het is niet erfelijk. De afweer speelt een rol. Zo kunnen sclerodermiepatiënten een wel 1000-voudige concentratie van een bepaald type afweercellen hebben. Deze cellen tasten het bindweefsel aan. De aanmaak en rijping van de afweercellen is ontregeld, maar waarom is onbekend.

Meta-analyse

Onderzoeker van de Universiteit van Toledo in de Verenigde Staten onderzochten in 2010 het verband tussen systemische sclerose (SSc) en de beroepsmatige blootstelling aan silica. Uit de wetenschappelijke literatuur voegden ze de resultaten samen van 16 afzonderlijke studies om een relatief risico met betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Hieruit komt naar voren dat blootstelling aan silica een significant risico kan zijn voor het ontwikkelen van SSc, met name bij mannen. Het gevonden samengestelde relatief risico bij mannen en vrouwen samen was 3,20 (95% BI, 1,89–5,43). Bij vrouwen was het niet significant verhoogd: RR = 1,03 (95% BI, 0,74–1,44), maar zoals gezegd bij mannen wel: RR = 3,02 (95% BI, 1,24–7,35). Het relatieve risico op basis van case-control studies was 2,24 (95% BI, 1,65–3,31) en voor cohort studies was het RR 15,49 (95% BI, 4,54–52,87).

Bron:

Occupational silica exposure as a risk factor for scleroderma: a meta-analysis
Zachary D. McCormic, Sura S. Khuder, Bishwa K. Arya1, April L. Ames and Sadik A. Khuder International Archives of Occupational and Environmental Health Online: 3 January 2010

Lees ook

Systemische sclerose bij juwelen-slijpers