Silicose door zandstralen blijft toenemen

denim zandstralenSilicose is een van de oudst bekende en een van de meest dodelijke beroepsziekten. Hij staat nog altijd op nummer 1 in de lijst van tien dodelijkste beroepsziekten. Traditioneel is het een aandoening die vooral met mijnwerkers wordt geassocieerd. Maar silicose door zandstralen lijkt sterk toe te nemen.

Silicose in Turkije

Maar in een interessant artikel over de huidige situatie ten aanzien van silicose in Turkije valt op dat er veel andere beroepen zijn waarin silicose een rol speelt, vaak omdat er een vorm van zandstralen wordt toegepast. En dat deze “nieuwe” beroepen inmiddels meer gevallen opleveren dan de mijnbouwindustrie.

Begin deze eeuw werd Turkije opgeschrikt door een epidemie van silicose onder werknemers die spijkerbroeken bewerkten door ze te zandstralen. Bij onderzoek in 2008 leverde dat een prevalentie van 53,1% in de onderzochte groep, dat in de vier jaar van follow-up opliep naar 96%.

De andere groep waarin silicose ook een groeiend probleem lijkt, zijn de tandtechnici en dan vooral degenen die ook zandstralen in hun bezigheden. Onder hen steeg de prevalentie in de afgelopen jaren ook fors. Recent verscheen een artikel waarin zich snel ontwikkelende silicose werd vastgesteld bij het produceren van Teflon pannen, waarbij ook werd gezandstraald.

Hoge blootstelling

Het valt ook op dat in deze beroepsgroepen silicose op jongere leeftijd optreedt en ook bij een korter aantal blootstellingsjaren dan bij de mijnwerkers. Dat wijst op slechtere arbeidsomstandigheden en een hogere blootstelling aan respirabel kwarts.

Andere potentieel betrokken sectoren zijn de keramische sector en de bouw. In de keramische sector is de bekende prevalentie relatief laag, maar er zijn weinig goede cijfers. Zorg bestaat er ook over de bouwnijverheid, met name in de grote renovatieprojecten die plaatsvinden.

Bron:

Vrij online te lezen:

Akgün M, Ergan B. Silicosis in Turkey: Is It an Endless Nightmare or Is There Still Hope? Turk Thorac J 2018: 19; 89-93.

Lees ook

Onbeschermd composiet verwerken beschadigt de longen

Series Navigation<< Silicose of sarcoïdose bij een stukadoorSarcoïdose en blootstelling onder de loep >>