Slechter kleuren zien bij onderhoudspersoneel vliegtuigen

kleuren zienAustralische onderzoekers onderzochten verworven verandering in het kleuren zien bij blootstelling aan producten die gebruikt worden bij het onderhouden van brandstoftanks van vliegtuigen. In deze producten zijn neurotoxische componenten aanwezig.

Studie onder luchtmachtpersoneel

Het onderzoek vond plaats bij drie groepen personeel van de Royal Australian Airforce: 512 aan deze producten blootgesteld personeel (“blootgestelden”) werden vergeleken met 458 technici en 330 niet-technici die niet waren blootgesteld (“controlegroepen”).

Bij alle deelnemers werd het kleuren zien in kaart gebracht met behulp van de Ishihara testplaten en de Lanthony D-15 Desaturated Color disk arrangement test. Wanneer deelnemers tekortschoten op de Ishihara test, werden ze uitgesloten van het onderzoek, omdat dit wijst op aangeboren kleurenblindheid. Met behulp van de Lanthony resultaten werd het type vastgesteld van het afwijkend kleuren zien.

Het bleek dat van de deelnemers 45% een afwijking had in het blauw-geel kleuren zien aan ten minste een oog. Dergelijke afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door blootstelling in de omgeving. Er was een significant verschil in voorkomen van een afwijkingen in het blauw-geel kleuren zien tussen de blootgestelde groep en de technische controlegroep (odds ratio = 1,4: 95% BI 1,1–1,7), maar niet met de niet-technische controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten erop wijzen dat sprake is van een afgenomen kleurenonderscheidingsvermogen bij de blootgestelde groep ten opzichte van de niet-blootgestelde controlegroepen. De blootstelling aan neurotoxische oplosmiddelen kan daarvoor een oorzaak zijn.

Bron

Maya Guest et al. 2010, Impairment of color vision in aircraft maintenance workers
International Archives of Occupational and Environmental Health (13 November 2010), pp. 1-11

Lees ook: 

Oplosmiddelen kunnen het kleuren zien veranderen

Gerelateerd