Start hier

Over deze website

Wie ik ben

Wat ik doe


Wat zijn de belangrijkste onderwerpen?

Beroepsrisico’s

Beroepsrisico’s zijn de risico’s voor de gezondheid die het beroep of de werkomgeving met zich mee kunnen brengen. Redeneren vanuit beroepsrisico’s is het mogelijk maatregelen te nemen om gezondheidsschade te voorkomen.

Leren van gevallen

Werk kan gezondheidsproblemen opleveren en daarom is het belangrijk om de risico’s in het werk te kennen en te beheersen. Niettemin worden werknemers soms ziek. Door het onderzoeken van mensen die ziek zijn geworden door het werk kunnen we meer leren over oude en nieuwe beroepsrisico’s. Vervolgens is het goed dat deze informatie en kennis opgedaan in individuele gevallen wordt gedeeld met anderen. Ter lering en vermaak.

Ziek door werk?

Het vaststellen of er sprake is van gezondheidsschade ontstaan door het werk is niet altijd eenvoudig. De blog posts en pagina’s hieronder bieden inzicht in het proces.