STECR dossiers

STECR – Expertisecentrum Participatie

Links naar dossiers met uitgebreide beschrijving van diagnostiek van aandoeningen

Angina pectoris

Artrose

Aspecifieke CANS (RSI)

Bovenste luchtweginfecties

Buikhernia’s

Carpaletunnelsyndroom

Cerebrovasculaire aandoeningen

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Chronische-vermoeidheidssyndroom

Colitis ulcerosa

Diabetes mellitus

Distorsie en luxatie

Duizeligheid

Eczeem

Epicondylitis (lateralis en medialis)

Epilepsie

Fibromyalgie

Gehoorproblemen en -verlies (excl. duizeligheid)

Gewrichtsklachten algemeen

Gonartrose

Hartritmestoornissen

Hepatitiden / Ziekte van Pfeiffer

Hernia nuclei pulposi (HNP)

Hiv/aids

Hoofdpijn

Lage rugpijn

Meniscusletsel

Multiple sclerose

Myocardinfarct

Nierziekten

Nieuwvormingen van mammae

Obesitas

Paniekstoornis

Pneumonie

Reumatoïde artritis

Rouwreactie

Somatisatie

Spanning en overspanning

Tensie

Whiplashsyndroom

Ziekte van Crohn

Ziekte van galwegen en galblaas