Tag: Karoshi

Karoshi belicht in drie video’s

Karoshi belicht in drie video’s

Mijn eerste post over Karoshi gaf een overzicht wat eronder wordt verstaan in Japan. Vandaag kun je via onderstaande en heel verschillende video's indringender kennis maken met het verschijnsel. Leer hierdoor iets over de werkcultuur in Japan en waarom dit een risicofactor is voor ziekte en dood door overwerk. In een... Lees meer