Tag: Kwik

Beroepsziekte pas na dertig jaar herkend

Beroepsziekte pas na dertig jaar herkend

Dat het soms lang duurt voor gezondheidsklachten definitief van een klinische en etiologische (de oorzaak aanduidende) diagnose kunnen worden voorzien, is wel bekend. Dat levert geregeld problemen op omdat zonder diagnose en zonder duidelijk idee over de oorzaak de keus voor een passende behandeling of andere maatregelen lastig wordt. Maar... Lees meer
Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Acute kwikvergiftiging komt nog voor

Blootstelling aan kwik is nog altijd een risico, niet alleen chronisch aan kleine hoeveelheden, maar ook acuut in uiteenlopende situaties In de volgende werksituaties is blootstelling mogelijk: delven, produceren en vervoeren van kwik winnen en raffineren van goud bestanddeel van amalgaam gebruikt door tandartsenbestanddeel van conserveringsmiddelen, pigmenten, katalysatoren en smeerolieen... Lees meer