Tag: Nachtdienst

Nachtdienst en kanker nader bekeken

Nachtdienst en kanker nader bekeken

In Nederland werken 1,2 miljoen mensen geregeld in de nachtdienst. Dat is 16% van de beroepsbevolking. Nog veel meer mensen, zo'n 3,8 miljoen mensen, geven aan soms of geregeld tijdens de avonduren te werken. Nachtwerk is inmiddels een onmisbaar onderdeel geworden van de 24-uurseconomie. Geregeld zijn er berichten over de negatieve invloed van het werken... Lees meer
Risico op metabool syndroom bij nachtwerk

Risico op metabool syndroom bij nachtwerk

Overgewicht gaat vaak op een bijna ongemerkte manier samen met hoge bloeddruk, slechte cholesterolwaarden en een verstoorde bloedsuikerspiegel. Dit wordt het metabool syndroom genoemd. Zo'n 10-15% van de Nederlanders is ermee belast en het risico neemt toe met het ouder worden. Grofweg meer dan 1 miljoen Nederlandse volwassenen hebben te kampen... Lees meer