Tag: UV

Zonlicht en huidkanker

Zonlicht en huidkanker

Het is erg moeilijk is om de effecten van beroepsmatige en recreatieve blootstelling aan zonlicht en UV-straling van elkaar te onderscheiden. Daarom moet het toeschrijven van huidkanker aan beroepsmatige blootstelling aan UV-straling met grote voorzichtigheid gebeuren. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft een richtlijn opgesteld aan de hand waarvan werkgebonden... Lees meer