Te heet om te werken én om te leven

Dat dit het jaar was waarin het klimaat een belangrijke rol speelde, zal niemand zijn ontgaan. Klimaatconferenties, klimaatwetten, klimaatakkoorden en klimaattafels zijn dag in dag uit een onderwerp van gesprek. De zomer was hier in Nederland ook nog uitzonderlijk warm. Het was maar goed dat veel mensen op dat moment vakantie hadden, want werken in de hitte is niet fijn.

Te heet om te werken

Dat geldt uiteraard ook voor delen van de wereld waar het altijd al warm is. Op de grote ICOH wereldconferentie van bedrijfsgezondheidszorg – afgelopen mei in Dublin – is daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Met name de lezing van Professor Vidya Venugopal uit India met de titel Climate variability impacts on occupational health – research evidence and future steps heeft op mij veel indruk gemaakt.

hitte

Ze toonde er overtuigend in aan dat het binnen afzienbare tijd in veel landen rond de evenaar overdag te warm is om te werken. Nu al werkt in India in het warme seizoen 82% van de werknemers in temperaturen die de wereldwijd gehanteerde normen overschrijden. Dit leidt niet alleen tot productieverlies maar ook tot een forse toename van gezondheidsklachten.

Werken en overleven in de hitte

Haar bevindingen worden in een breder perspectief geplaatst in een recent artikel in de Lancet. Daarin kijken Andrews et al. kijken naar de invloed van extreme hitte als gevolg van klimaatverandering op de mogelijkheden van mensen om te werken en zelfs om te overleven. Daarbij onderzochten ze vier verschillende klimaatscenario’s met verschillende temperatuurstijgingen. Met behulp van historische (1986-2005) en daaruit geëxtrapoleerde data (2100) is nagegaan wat de invloed is op de mogelijkheid om te werken (workability) en om te overleven (survivability).

Met behulp van vier modellen berekenden de onderzoekers de WGBT (wet-bulb globe temperature). Dit is een veelgebruikte methode om hitte blootstelling te bepalen. Er wordt rekening gehouden met de temperatuur, de relatieve vochtigheid en andere omgevingsfactoren. Als grens voor de workability gold de situatie waarin het maandgemiddelde van de dagelijkse maximum WGTB hoger was dan 34°C . De grens voor survivablity was wanneer de dagelijkse maximum WGTB gedurende 3 achtereenvolgende dagen hoger was dan 40°C . De onderzoekers berekenden hoeveel mensen met dit risico te maken zouden krijgen.

Uit de modellen bleek dat de workability bedreigd werd in allen vier klimaatmodellen, zodat circa 1 miljard mensen getrokken worden bij een toename van de temperatuur met 2,5°C boven het pre-industriële niveau.

De variabiliteit voor survivability is binnen de klimaatmodellen groter. Het aantal mensen dat waarschijnlijk te maken krijgt met hittestress boven de grens voor survivability neemt toe met de stijging van de temperatuur. Het zal naar schatting gaan om 20 miljoen mensen bij een toename van ongeveer 2,5°C. Met name mensen in de steden zullen te maken krijgen met hittestress.

De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan hittestress zeer wijd verspreid zal zijn in de tropische en subtropische landen waar de inkomens relatief laag zijn. Deze landen hebben zelf tot op heden relatief weinig bijgedragen aan de CO2 uitstoot die de klimaatverandering bewerkstelligt.

Klimaatverandering tegengaan is in ieders belang

Hoe meer we erover lezen, hoe duidelijker het wordt dat het zaak is het klimaat serieus te gaan nemen. Niet alleen vanwege de veranderingen in het weer waar wij hier mee te maken krijgen en ook niet alleen vanwege de invloed op het dieren- en plantenleven. Maar vooral omdat het leven van mensen ernstig en op grote schaal wordt bedreigd.

Bron

Oliver Andrews, Corinne Le Quéré, Tord Kjellstrom, Bruno Lemke, Andy Haines Implications for workability and survivability in populations exposed to extreme heat under climate change: a modelling study www.thelancet.com/planetary-health Vol 2 December 2018

Series Navigation<< “Laag risico” hitte eist slachtoffersZomers of te warm om te werken? >>