Terug- en vooruitzien: Heijermanslezing 2021

Met 2021 eindigt ook mijn leven van betaald werk op 31 december. Dat brengt allerlei taken met zich mee, zoals het regelen van nieuwe zaken en het opruimen van documentatie en mailbox. Vooral dat laatste geeft een soms onverwacht kijkje in wat er zich zoal voordeed de afgelopen jaren. Het viel mij op hoeveel dingen die op dat moment van groot belang leken te zijn, ik achteraf alweer bijna vergeten was. Het laat je zien hoe betrekkelijk dingen kunnen zijn.

Heijermanslezing
Herman Bartstra presenteert zijn casus vanuit de AMC-studio (eigen foto)

Officiële afscheid

Mijn officiële afscheid was op 19 november toen de Heijermanslezing in het teken stond van nieuwe risico’s, het onderwerp waar ik met de afgelopen vijftien jaar vooral mee bezig ben gaan houden. Het programma en de sprekers zijn in overleg met mij gekozen en samen hebben we overlegd over onze presentaties om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het onderzoeksgebied. Ook stelden we de mensen voor die mijn taken bij het NCvB op hun eigen manier gaan overnemen: Willem Pieter Piebenga en Herman Bartstra.

Hoewel het door de coronapandemie weer een digitale serie presentaties was, had dit het voordeel dat veel mensen erbij konden zijn. En dat is mooi. Zo heb ik mijn ideeën en visie over ons mooie vak en de uitdaging van het omgaan met nieuwe gezondheidsrisico’s in het werk breed kunnen delen. Voor wie de presentaties wil bekijken, zie hier de links via de website van het NCvB. Onderaan dit artikel vinden jullie ook de link naar de volledige registratie van de Heijermanslezing.

13.10 – 13.20Welkom en meer
Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB
13.20 – 14.00Klinische handvaten bij chemische blootstelling op het werk
Prof. dr. Lode Godderis, Hoogleraar arbeidsgeneeskunde KU Leuven en CEO IDEWE
14.10 – 14.40Opsporing verzocht! Nieuwe chemische risico’s in Nederland: opsporing en aanpak
Dr. Nicole Palmen, arbeidshygiënist en toxicoloog, RIVM
14.40 – 15.10Opsporing verzocht in de praktijk: de arbeidshygiënist als blootstellingsdetective
Dr. Ir. Henri Heussen, CTO, arbeidshygiënist en toxicoloog, Cosanta B.V.
15.20 – 15.40Casuïstiek Polikliniek Mens en Arbeid (PMA)
Drs. Willem Pieter Piebenga, bedrijfsarts, NCvB, PMA en ArboUnie
15.40 – 16.00Casuïstiek Polikliniek Mens en Arbeid (PMA)
Drs. Herman Bartstra, bedrijfsarts, NCvB, PMA en Apte au Travail B.V.
16.00 – 16.455 W’s en een H, een journalistieke les voor arbovigilantie
Drs. Annet Lenderink, arts-onderzoeker NCvB

Mijn eigen verhaal

In mijn eigen verhaal ga ik in op mijn eigen arbeidscarrière en geef ik voorbeelden van het opsporen van nieuwe risico’s met alle onzekerheden en problemen die dat mee kan brengen. Maar ook ga ik in op de lessen die ik heb geleerd van 10 jaar werken als freelancejournalist waarbij ik ontdekt heb dat de beide werkvelden meer gemeen hebben dan je zou denken. Uit al dit terugkijken heb ik een aantal adviezen gekozen om te delen met collega’s en anderen werkzaam in de arbeidsgezondheidszorg. Niet zozeer gericht op wat je moet weten, maar vooral op wat je kunt doen om het vak leuk te houden en leuker te maken.

Hier kunnen jullie desgewenst mijn presentatie terugzien:

Wat raad ik u als collega aan:

 • Wees alert en nieuwsgierigheid
 • Sta open voor het nieuwe en nog onbekende
 • Kijk naar het wie, wat, waar en wanneer
 • Zoek ook naar het hoe en waarom
 • Geef niet te snel op als er geen bewijs te vinden lijkt; leer (jezelf) zoeken
 • Graaf een beetje dieper
 • Gebruik de gebundelde kennis van anderen
 • Leer wat je vindt kritisch beoordelen
 • Vertel een goed verhaal
 • Deel je kennis en ideeën gul met anderen
 • Zoek het over de grens

Vooruitkijken

Ik verheug mij erop de komende jaren tijd te hebben voor al die dingen die er als werkend mens bij in kunnen schieten. Dat zou kunnen inhouden meer reizen, meer bewegen, meer lezen en me meer verdiepen in onderwerpen buiten het vakgebied. Wat ervan terecht komt, zullen we in de huidige situatie moeten afwachten. Wel ga ik door met deze website en dus blijf ik de literatuur volgen.

Ook blijf ik voorlopig zeker actief binnen ons netwerk MODERNET. We zijn al gestart met de voorbereiding van een bijeenkomst over de onderwerpen van dit netwerk in Nederland. Dat zou moeten plaatsvinden op 8 en 9 september 2022. Het zou een mooie kans dicht bij huis zijn voor Nederlandse arboprofessionals om eens een internationale conferentie bij te wonen. Volg te berichten en als je een goed idee hebt om te presenteren, schroom dan niet om een abstract in te dienen zo gauw dat kan.

Op naar een mooi 2022 dus!

Heijermanslezing in zijn geheel terugkijken

Voor wie dat gemist heeft: je kunt de hele Heijermanslezing terugkijken. Zowel op de site van het NCvB beroepsziekten.nl als via YouTube