Thermisch spuiten en gezondheidsrisico’s

Over de gezondheidsrisico’s van thermisch spuiten is opvallend weinig geschreven, zeker in vergelijking met de gezondheidsrisico’s van lassen. Wel verscheen in 2003 een Frans artikel van Hériaud-Kraemer et al. waarin de gezondheidsrisico’s bij thermisch spuiten op een rij zijn gezet.

Afbeelding van S. Hermann & F. Richter via Pixabay

Risico’s voor de gezondheid

Werknemers die in dergelijke processen werken, kunnen te maken krijgen met onderstaande risico’s in het werk.

BlootstellingSpecifiek risicoStoffenMogelijk effect
Blootstelling aan gassen en dampenVerbrandingsproducten van gas bij vlamspuitenCO2 kooldioxide, CO koolmonoxideVerstikking
 Reactieproducten van proces met de omgevingslucht en restanten van het aandrijfgasNOx nitreuze dampen, O3 Ozon, Ar Argon, H2 waterstof, He helium, and N2 stikstofIrritatie van de luchtwegen, verstikking
 Dampen van het materiaal dat gesmolten wordt gespotenMetalen zoals chroom, nikkel, zinkMetaaldampkoorts
Blootstelling aan stof- en fijnstofdeeltjesStofdeeltjes die bij het proces vrijkomen hebben een verschillende grootte en kunnen daarom op verschillende plaatsen in de long terecht komen.Nikkel, Cobalt, Koper, Aluminium, Chroom en Chroom 6Chronische beschadiging van de longen, deels kankerverwekkend
Blootstelling aan lawaaiBij het spuiten worden hoge geluidsniveaus bereikt tot ruim boven 85 dB(A) Lawaaislechthorendheid
Blootstelling aan niet ioniserende stralingEen breed scala aan straling ontstaat bij het spuiten, variërend van infrarood tot ultraviolet oogletsel door UV- of infraroodstraling, huidirritatie
Blootstelling aan hitteDe punt van het spuitpistool en de pluim zijn vooral bij plasmaspuiten erg heet Brandwonden
Elektrische risico’sMet name bij elektrisch spuiten Elektrisch letsel, elektrocutie
ExplosiegevaarInstabiele poeders, reactie met de omgevingsatmosfeer, aanwezigheid van een ontstekingspunt 
Zelfontbranding van poederMet name bij metalen een risico, afhankelijk van de grootte en vorm van de deeltjes 
OngevallenRisico door hanteren zware lasten en omgang met robots 

Metaaldeeltjes

De toegepaste gesmolten materialen kunnen verschillende risico’s met zich meebrengen, waaronder die van de volgende metalen:

MetaalGezondheidseffect
ChroomCarcinogeen, met name voor long
KobaltLongbeschadiging ‘kobalt long’
KoperMetaaldampkoorts1
IJzerSiderose2
MangaanLongbeschadiging, neurotoxisch
NikkelCarcinogeen, met name voor long
ZinkMetaaldampkoorts

1 Metaaldampkoorts is een acute ziekte (toxische inhalatiekoorts) die op griep lijkt. De klachten beginnen meestal enkele uren na de blootstelling met een algeheel gevoel van malaise, dorst, droge hoest, zweet op het voorhoofd, spierpijn, pijn in de ledematen en koorts. De klachten kunnen gepaard gaan met pijn op de borst en benauwdheid of een beklemd gevoel. De klachten verdwijnen ook weer spontaan binnen 24-48 uur.
2 Longziekte veroorzaakt door het inademen van ijzer of ijzeroxide stofdeeltjes.

Aandoeningen

Mogelijke gezondheidsgevolgen van thermisch spuiten in het algemeen zijn vooral het gevolg van het inademen van gas, dampen of stof. Dat kan leiden tot acute luchtwegproblemen zoals longoedeem, chemische longontsteking, RADS, metaaldampkoorts of tot chronische luchtwegproblemen zoals chronische bronchitis of bronchiolitis. Maar er is niet veel literatuur over gezondheidsklachten bij werknemers die thermisch spuiten.

In 2003 is in de Verenigde Staten een werknemer overleden na twee dagen thermisch spuiten met nikkel en chroom. Er was geen goede ventilatie en de adembescherming was onvoldoende. Deze werknemer ontwikkelde progressieve symptomen van hoesten, kortademigheid en vermoeidheid en overleed korte tijd later. Bij pathologisch onderzoek bleken de longen ernstig beschadigd door de inademing van de metalen. (Washington State Department of Labor and Industries, 2005).

Bronnen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermisch_spuiten

Antonini, J. M., McKinney, W. G., Lee, E. G., & Afshari, A. A. (2020). Review of the physicochemical properties and associated health effects of aerosols generated during thermal spray coating processesToxicology and Industrial Health, 0748233720977975. (alleen abstract)

Hériaud-Kraemer, H., Montavon, G., Coddet, C., Hertert, S., & Robin, H. (2003). Harmful risks for workers in thermal spraying: a review completed by a survey in a French companyJournal of thermal spray technology12(4), 542-554.

Washington State Department of Labor and Industries (2005) How to Protect Workers While Thermal Metal Spraying, by Safety & Health Assessment & Research for Prevention (Report # 69-3-2005). Tumwater, WA: Washington State Department of Labor, February 2005.

Lees ook

Thermisch spuiten, wat is dat?

Thermisch spuiten en blootstelling