Top mesotheliomen door asbest nog niet bereikt

Asbest mesothelioomWat betreft risicovolle blootstelling is asbest en de daar door veroorzaakte aandoeningen als asbestose, mesothelioom en longkanker een groot gevaar. Want ondanks het feit dat het gebruik van asbest in Nederland sinds 1993 is verboden, blijven er gevallen van mesothelioom (borst- of buikvlieskanker) optreden. Dit aantal stijgt al jaren en de top lijkt nog niet bereikt nu er ook in 2016 meer gevallen waren dan in de jaren ervoor. De belangrijkste oorzaak daarvan is de enorm lange periode tussen de blootstelling en het optreden van de ziekte van soms wel 60 jaar.

Dit blijkt uit de recent gepubliceerde cijfers van het Instituut Asbest Slachtoffer (IAS). Bij IAS zijn 580 meldingen binnengekomen. In de jaren ervoor waren het er elke keer rond de 500. Volgens de stichting is de stijging geen verrassing. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn veel mensen aan asbest blootgesteld. Longvlieskanker heeft een lange tijd nodig om zich te ontwikkelen.

Heeft iemand de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose, dan kan hij/zij via het IAS onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 19.988,-. Dit bedrag geldt voor 2017 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook nabestaanden van asbest-slachtoffers kunnen een beroep doen op het IAS. Voor meer informatie over de procedure om dit aan te vragen kunt u terecht op de website van IAS: www.asbestslachtoffers.nl

Klik hier voor het jaarverslag van IAS over 2016