Tot 2035 nog ruim 8000 sterfgevallen door asbest 

asbest“Tot 2035 nog ruim 8000 sterfgevallen door asbest” luidt de kop van het persbericht dat vanmorgen in mijn mailbox terecht kwam. Dat zijn heel veel mensen die op een nare manier aan hun eind zullen komen. Asbest is in Nederland nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak als het gaat om beroepsziekten. Dan hebben we het over longkanker en een aantal ander vormen van kanker en natuurlijk over mesothelioom. Deze vorm van kanker wordt vrijwel uitsluitend door asbestblootstelling veroorzaakt en leidt jaarlijks tot circa 600 sterfgevallen. Dat aantal is al jaren min of meer hetzelfde en dat zal de komende tijd naar verwachting ook zo blijven.

Latentietijd en verjaringstermijn

Dat komt omdat de latentietijd – de tijd tussen de blootstelling en het ontstaan van de ziekte – zo lang is en, als je kijkt naar onderzoeksgegevens uit allerlei landen, steeds langer wordt. Waar vroeger werd uitgegaan van 25-30 jaar tussen blootstelling en diagnose, komt het nu regelmatig voor de het gaat om 40-50 jaar en soms nog langer. Dat staat haaks op de formele verjaringstermijn van 30 jaar voor beroepsziekten. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) pleit er dan ook voor om deze verjaringstermijn voor asbest niet toe te passen.

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 20.355,- voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex­)werkgevers en (ex­)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het standaardbedrag van de schadevergoeding is € 64.522. Sinds de oprichting in 1999 hebben ruim 8000 asbestslachtoffers het IAS weten te vinden.

In het persbericht stelt IAS dat veel (ex-)werkgevers en verzekeraars in de praktijk hun verantwoordelijkheid al nemen. Dan wordt ondanks het overschrijden van de formele verjaringstermijn toch een vergoeding uitgekeerd aan het slachtoffer of de nabestaanden. Maar in circa 50 gevallen per jaar wordt nog wel een beroep gedaan op verjaring. Partijen streven dan ook naar een regeling waarin belanghebbenden met elkaar afspraken maken over hoe om te gaan met de verjaringstermijn.

Asbestregister

Vanwege de zeer lange latentietijd van asbestgerelateerde aandoeningen is het vaak moeilijk om achteraf aansprakelijkheid van de werkgever vast te stellen. Mede daarom gaat het IAS nu een pilotproject uitvoeren met een zogenaamd Asbestregister. Hierin kunnen mensen hun (vermoede) blootstelling aan asbest laten vastleggen. Wie weet of vermoedt dat hij of zij – in het verleden of recent – aan asbest is blootgesteld, kan zich hier registreren. Ook als er (nog) geen sprake is van ziekte. De opgeslagen informatie kan wanneer nodig, in een later stadium helpen om blootstelling aan te tonen.

Het register staat niet alleen open voor (ex-)werknemers, maar ook voor anderen die vermoeden direct of indirect met asbest in aanraking gekomen te zijn. Denk aan familieleden die bijvoorbeeld via de kleding van een werknemer in aanraking zijn gekomen met asbestvezels. Of aan mensen die in de buurt waren van een asbestbrand of van andere omstandigheden waarbij asbest vrij in het milieu terecht is gekomen. Het register is te vinden op www.asbestregister.nl

Meer lezen:

Asbestziekten

Top mesotheliomen nog niet bereikt

Gerelateerd