Vaker nierkanker door uitlaatgassen

In Nederland krijgen jaarlijks circa 110.000 mensen de diagnose kanker. Daarvan zijn er 2600 mensen (2%) die nierkanker blijken te hebben. Nierkanker staat 8e op de lijst van meest voorkomende kanker. Het is een vorm van kanker die vaak lastig is te ontdekken, maar vaak ook goed te behandelen. Na vijf jaar is nog ongeveer tweederde van de patiënten in leven, na tien jaar nog 53%.

Oorzaken

Bij nierkanker zit er een kwaadaardige tumor in een van de nieren. Een dergelijke tumor kan op verschillende plaatsen in de nier ontstaan. Bij de meeste mensen begint de tumor in de wand van de nierbuisjes. De kans op nierkanker neemt toe met de leeftijd. Meestal gaat het om mensen ouder dan 60 jaar. Mannen krijgen het bijna 2 keer vaker dan vrouwen. De belangrijkste risicofactor is roken; verder spelen leefstijl-factoren als hoge bloeddruk, voeding en overgewicht een rol. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen.

Uitlaatgassen van benzine en dieselmotoren

Canadees onderzoek naar uitlaatgassen

In Canada is recent een studie gepubliceerd naar de relatie tussen blootstelling aan uitlaatgassen in het werk en het risico op nierkanker bij mannen. Peters et al. (2018) maakten gebruik van de National Enhanced Cancer Surveillance System (NECSS). Dit is een case-control onderzoek in de algemene bevolking uitgevoerd in 1994-1997. In het onderzoek werden gevallen van nierkanker geïdentificeerd in de provinciale registraties en bij elk geval werd een controlepersoon gezocht.

Met behulp van een vragenlijst werd informatie verzameld over de arbeidshistorie en de risicofactoren voor kanker. De zo verzamelde gegevens werden beoordeeld door twee arbeidshygiënisten die niet op de hoogte waren van de status van het betrokken individu. Zij bepaalden de hoogte, duur en frequentie van de aangegeven blootstelling aan uitlaatgassen van benzine- en dieselmotoren. Met behulp van logistische regressie werden Odds Ratios (OR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen (95% BI) bepaald voor uitlaatgas van benzine, uitlaatgas van diesel en een combinatie van die twee. Er werd gecorrigeerd voor leeftijd, provincie, BMI, passief roken en opleiding.

Uitkomsten van het onderzoek

Van de mensen met nierkanker (712) hadden 372 (52%) blootstelling aan uitlaatgassen gehad op enig moment in hun werkzame leven. In de controlegroep (2457) was dit 40% (984 mensen). Werknemers die ooit waren blootgesteld aan uitlaatgassen kregen vaker kanker dan werknemers die nooit zijn blootgesteld.

De OR voor dieseluitlaatgassen = 1,23, 95% BI = 0,99–1,53; De OR voor benzine uitlaatgassen  = 1,51, 95% BI = 1,23–1,86. Voor blootstelling aan benzine uitlaatgassen en nierkanker was een dosis – respons relatie op te stellen die significant waren, vooral bij de hoogste cumulatieve blootstelling. De mannen met een hoge cumulatieve blootstelling aan zowel benzine als dieseluitlaatgassen hadden een 76% verhoogde kans op nierkanker (95% BI = 1,27–2,43).

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van hun studie bijdragen aan het bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan uitlaatgassen, met name van benzinemotoren en iets minder overtuigend ook dieseluitlaatgassen.

Bron

Cheryl E. Peters, Marie-Élise Paren, Shelley A. Harris, Laura Bogaert, Lidija Latifovic, Linda Kachuri and Paul J. Villeneuve, The Canadian Cancer Registries Epidemiology Group Occupational Exposure to Diesel and Gasoline Engine Exhausts and the Risk of Kidney Cancer in Canadian Men Annals of Work Exposures and Health, 2018, Vol. 62, No. 8, 978–989 doi: 10.1093/annweh/wxy059