Organisaties betrokken bij chemische blootstelling

Hieronder vindt u een overzicht van nationale en internationale organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij de beoordeling en bewaking van de gezondheidsrisico’s van chemische stoffen inclusief geneesmiddelen en consumentenproducten.

CBG РCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Regulering van kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen
Tel. +31 88 224 8000

Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Tel. +31 317 471 810

ECHA European Chemical Agency
Wetgeving op het gebied van chemische stoffen

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines
Kwaliteitsstandaarden voor veiligheid van geneesmiddelen

EFSA European Food Safety Authority
Voedselveiligheid voor mensen, dieren en planten

EMA European Medicines Agency
Evaluatie en toezicht op geneesmiddelen

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg
Tel. +31 88 120 5000

JECFA (WHO/FAO)  Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
Risicobeoordeling van voedingsadditieven, smaakstoffen, residuen van diergeneesmiddelen in andere producten etc.

JMPR (WHO/FAO) Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues
Risicobeoordeling van residuen van bestrijdingsmiddelen

LAREB Bijwerkingen centrum
Opsporen van risico’s gerelateerd aan het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk. Kenniscentrum van bijwerkingen van geneesmiddelen
Tel. +31 73 646 9700

NCvB Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten
Tel. +31 20 566 5387

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel +31 30 274 8888

NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Bewaken van de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten inclusief het bewaken van de wetgeving op het gebied van de natuur
Tel. +31 900 03 88

RIVM Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu
Onderzoek en advies over publieke en omgevingsgezondheid
Tel. +31 30 274 9111

Zorginstituut Nederland
Tel. +31 20 797 8555