Veilig zwanger worden en zijn; wat weten we?

Bij de meeste werkende mensen bestaat wel het idee dat wanneer een vrouw zwanger is, er risico’s kunnen zijn op de werkplek. En ook dat die zogenaamde repro-toxische risico’s een bedreiging kunnen zijn voor moeder een kind. Jammer genoeg wachten vrouwen vaak zo lang met het aan hun werkgever bekend maken dat ze zwanger zijn. Dat betekent dat de blootstelling in de kritische periode direct na de bevruchting al heeft plaatsgevonden.

Ook is veel minder bekend dat blootstelling in het werk ook invloed kan hebben op de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen of dat blootstelling van de man voor de zwangerschap ook invloed kan hebben op het kind.

Recent is door EU-OSHA een rapport uitgebracht waarin de actuele stand van zaken op het gebied van repro-toxische stoffen in kaart is gebracht. Het rapport met de titel Summary: State-of-the-art report on reproductive toxicants is in 12 talen beschikbaar, waaronder het Nederlands en geeft een zeer uitgebreid kijkje in de stoffen en andere factoren die van invloed zijn op vruchtbaarheid, zwangerschap en gezondheid van moeder en kind.

Hieronder een aantal belangrijke stukjes uit de conclusies van het rapport:

“De blootstelling van werknemers aan repro-toxische stoffen en factoren, zoals epoxiden, isocyanaten, mengsels van oplosmiddelen, verf, bepaalde farmaceutische stoffen, hormoonontregelaars, nanomaterialen, fysieke agentia en stress, zal naar verwachting in de loop van de tijd toenemen. Dit hangt samen met een aantal trends in de arbeidswereld, waaronder het gebruik van meer complexe mengsels van chemische stoffen en andere agentia en het toegenomen gebruik van kunststoffen en composietmaterialen vanwege energiebesparing en snellere productiecycli…

De onderzoeksbevindingen laten duidelijk zien dat het probleem van repro-toxische factoren op de werkvloer wordt onderschat. Dit is bijvoorbeeld het geval voor blootstelling aan vermoede hormoonontregelaars, vooral omdat de meeste chemische stoffen de hormoonregulatie in zekere mate verstoren. Bovendien zijn blootstellingen aan deeltjes gebruikelijk in de werkomgeving en is hierop weinig regulering van toepassing…

De wetgeving inzake reproductietoxiciteit richt zich vooral op vrouwen, met name zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, maar mag niet voorbijgaan aan het feit dat de stoffen, agentia, factoren en omstandigheden die giftig voor de voortplanting zijn de voortplantingsgezondheid van zowel mannen als vrouwen kunnen beïnvloeden…

Aangezien er geen specifieke regelgeving bestaat voor paren die zwanger willen raken, gaat het bestaande beleid voorbij aan het feit dat mannen en vrouwen kunnen worden blootgesteld aan repro-toxische stoffen terwijl ze proberen om zwanger te raken, evenals in de periode vanaf de conceptie tot het moment dat men zich bewust is van de zwangerschap…

De wetgeving is ook sterk gericht op chemische stoffen, maar besteedt nauwelijks aandacht aan andere voortplantingsfactoren, zoals met name fysieke, biologische en psychosociale risico’s…”

In het 70 pagina’s tellende rapport is veel informatie te vinden over zowel de risicofactoren als over het huidige beleid. Het kan duidelijk maken of een werksituatie wellicht een risico is voor vruchtbaarheid en zwangerschap. Er worden ook aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. Het is dus een handzaam rapport om je snel en met actuele informatie op het onderwerp te oriënteren. Daarom van harte aanbevolen!

Nederlandse versie van rapport:
Actueel rapport over reproductietoxische stoffen
Literatuuronderzoek Europese Waarnemingspost voor risico’s Samenvatting

Pagina met alle versies van het rapport 

Lees ook de overzichtspagina over reproductiestoornissen